Władze Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW

Dyrektor ITLiMS

T.Grabowski

Dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni

Gmach Lotniczy, pok. L304
tel.: 22 234 7446
e-mail: Tomasz.Grabowski@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo – Dydaktycznych

T.Zielińska

prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Gmach Nowy Lotniczy, pok. 226
tel.: 22 234 7790
e-mail: teresa.zielinska@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

M.Figat

dr inż. Marcin Figat

Gmach Lotniczy, pok. L303
tel.: 22 234 1355

e-mail: marcin.figat@pw.edu.pl

Dyrektorzy Instytutu poprzednich kadencji

Sekretariat

mgr Iwona Elżbieta Cieślińska
mgr Anna Olszewska-Turemko

Gmach Nowy Lotniczy, pok. 337
tel.: 22 234 7550
fax: 22 628 2587
e-mail: itlims.meil@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

inż. Małgorzata Żak

Gmach Nowy Lotniczy, pok. 333
tel.: 22 234 5339, 22 234 7550
fax: 22 628 2587
e-mail: Malgorzata.Zak@pw.edu.pl