Azure Dev Tools for Teaching

W ramach programu wszyscy studenci oraz pracownicy Wydziału MEiL mają prawo do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft.

  • licencja zawiera większość oprogramowania firmy Microsoft z wyłączeniem niektórych programów użytkowych oraz gier
  • oprogramowanie może być instalowane na prywatnych komputerach uczestników programu
  • oprogramowanie może być wykorzystywane tylko do działalności niekomercyjnej (dydaktycznej i naukowej)
  • w przypadku studentów oprogramowanie może być używane również po zakończeniu studiów, ale pod warunkiem użytkowania niekomercyjnego i bez prawa do aktualizacji
  • Microsoft Azure Dev Tools for Teaching działa podobnie do sklepu internetowego i umożliwia pobieranie obrazów płyt z oprogramowaniem wprost z serwera

Procedura otrzymania dostępu do licencji

  • loginem do systemu jest adres mailowy w postaci <numer_indeksu>@pw.edu.pl lub <imię.nazwisko>@pw.edu.pl
  • hasło to samo co do konta mailowego
  • aktywacja konta następuje przy pierwszym logowaniu

Adres portalu:

https://aka.ms/devtoolsforteaching

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem: dreamspark@meil.pw.edu.pl