Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne I-go stopnia 2021/2022

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

1 października 2021r. g. 16:00 Gmach Główny Duża Aula (Plac Politechniki 1, Warszawa)

W związku z obostrzeniami, dla studentów przewidziane jest 100 miejsc.

Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości, proszone są o zgłoszenie chęci udziału na adres: agnieszka.zgorzalek@pw.edu.pl

Szczególnie zapraszamy nowoprzyjętych studentów.

Ślubowanie akademickie

Ślubowanie akademickie, będzie dostępne w systemie USOSWeb w dniach od 01.10.2021r. do 14.10.2021r. po zalogowaniu się na swoje konto.

Skierowanie na badania lekarskie – należy pobrać z systemu rekrutacyjnego. Badania należy wykonać przed rozpoczęciem semestru. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania (od lekarza medycyny pracy) należy złożyć na Wydziale w dniu odbioru legitymacji. Jeżeli nie otrzymali Państwo kopii zaświadczenia od lekarza, proszę zrobić zdjęcie/kopię dla siebie.

Legitymacja studencka – legitymacje studenckie zostaną wydrukowane dopiero po wniesieniu opłaty (22zł.). Opłatę należy uiścić na konto indywidualne z systemu USOS (!!!proszę nie wpłacać na konto rekrutacyjne!!!). Osoby z numerami X-…. legitymacja zostanie wydrukowana po uzupełnieniu brakujących dokumentów i wniesieniu opłaty.

System USOS: 

https://usosweb.usos.pw.edu.pl

Mail z informacją jak należy się zalogować został rozesłany przez system.

Odbiór legitymacji (dla osób, które do dnia 24.09.2021 dokonają wpłaty za legitymację) oraz aktu immatrykulacji.

Po odbiór legitymacji należy zgłosić się z zaświadczeniem lekarskim.

  

30.09.2021 w godz. 9:00-13:00 oraz 13:30-15:00

kierunki:

Lotnictwo i Kosmonautyka - Dziekanat, pok. 127

Mechanika i Projektowanie Maszyn - Dziekanat, pok. 126

Aerospace Engineering - Dziekanat, pok. 126

01.10.2021 w godz. 9:00-13:00 oraz 13:30-15:00

kierunki:

Energetyka - Dziekanat, pok. 127

Robotyka i Automatyka - Dziekanat, pok. 126

Power Engineering - Dziekanat, pok. 126

 

Osoby, które nie będą mogły przyjść w ww. terminie proszone są o kontakt mailowy z Panią Agnieszką Zgorzałek agnieszka.zgorzalek@pw.edu.pl, w celu umówienia się na inny termin odbioru.

Podział na grupy:

application/vnd.ms-excel podział na grupy 2021/2022_14.10.2021 (84,00 kB, 14/10/2021 14:04)

Zapisy na przedmioty

Na większość przedmiotów studenci zostali zapisani przez system, jedynie na Wychowanie Fizyczne należy zapisać się poprzez system USOS termin zostanie podany wkrótce przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Informacje o zapisach na WF poprzez system USOS zostały opublikowane na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Ogloszenia-dziekanatu/Wychowanie-fizyczne2

Przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczny - do wyboru:

  1. Filozofia wobec problemów współczesności
  2. Problemy cywilizacji Zachodu

Wyboru przedmiotu HES dokonujemy uczestnicząc w pierwszych zajęciach. W systemie USOS każdy został zapisany na oba przedmioty, po pierwszych wykładach na podstawie list od Prowadzących jeden z przedmiotów zostanie usunięty.

Szkolenie BHP oraz Przysposobienie biblioteczne

Szkolenie BHP zostanie przeprowadzone na platformie MSTeams, zaproszenie do zespołu zostanie przesłane na maila uczelnianego. 

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup:

gr. 1-5 w dniu  4.10.2021 godz. 16:15

gr. 6-10 w dniu 6.10.2021 godz. 16:15 

gr E1, E2, E3 w dniu 19.10.2021 godz. 16:15

----

Przysposobienie biblioteczne - 21-25 października 2021

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Plan zajęć na sem. zimowy 2021/2022 znajduje się na tej stronie.

Stypendia

wszystkie informacje dotyczące stypendiów – będą podane na stronie Biura Spraw Studenckich https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia oraz w na naszej stronie wydziałowej: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Stypendia

Programy studiów dostępne są na stronie wydziałowej:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Programy-studiow-katalogi-ECTS

Ewentualne rezygnacje ze studiów proszę zgłaszać na e-mail: dziekanat.meil@pw.edu.pl, załączając podanie o rezygnację z podjęcia studiów (podając nr kandydata i kierunek studiów) oraz skan zawiadomienia o przyjęciu na studia.

Informujemy, że każdy student w kontaktach z Uczelnią ma obowiązek używania indywidualnego adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl (informacje szczegółowe).

application/pdf Regulamin Studiów Politechniki Warszawskiej (379,78 kB, 30/09/2020 06:58)

Kontakt do Dziekanatu: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

Kontakt do Władz Wydziału: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Wladze

Kontakt do Biblioteki Wydziałowej: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Biblioteka

Prosimy o śledzenie strony wydziałowej, gdzie na bieżąco umieszczamy dla Was informacje

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Informacje-dla-studentow-przyjetych-na-studia-stacjonarne-I-go-stopnia-2021-2022

https://www.meil.pw.edu.pl/content/view/full/8254

Zapraszamy także do polubienia Dziekanatu na FB

https://www.facebook.com/Dziekanat-MEiL-156736714714233