Konferencje i szkolenia

VI Konferencja Naukowa "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Poznań

W dniach 29 – 31 maja 2019 roku odbędzie się organizowana przez Fundację na Rzecz Czystej Energii VI Konferencja Naukowa z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: „Fotowoltaika, elektromobilność, magazynowanie energii – w kierunku nowej polityki energetycznej”.

XV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kołobrzeg

W dniach 9 – 12 września 2019 odbędzie się sympozjum, którego celem jest szeroko pojęta wymiana poglądów dotyczących aktualnych i perspektywicznych problemów z dziedziny wymiany ciepła i masy. Obejmuje ona zarówno zakres podstawowy, jak również obszary aplikacyjne. Oferta udziału w Sympozjum kierowana jest do specjalistów z dziedziny wymiany masy i ciepła, jednostek naukowych oraz szkół wyższych.

10th Forum of Ecological Engineering, Kazimierz Dolny

W dniach 9-11 września 2019 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Forum Inżynierii Ekologicznej. Celem 10. Forum jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych i wdrożeniowych z różnych instytucji naukowych z całego świata. Poprzez konferencję kontynuujemy promowanie idei inżynierii ekologicznej, która obejmuje wiele dziedzin nauki i techniki oraz stanowi podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego.

XI Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK 2019", Polanica Zdrój

W dniach 9-10 kwietnia 2019 odbędzie się konferencja dedykowana dla doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się problematyką szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Najnowsze Trendy Polskiej Nauki 2018" Novel Trends in Polish Science 2018, Zakopane

W dniach 6 - 7 grudnia 2018 roku odbędzie się wydarzenie skierowane do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji. Interdyscyplinarność Konferencji pozwala na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki co umożliwia stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych – niezwykle ważnych w dzisiejszej nauce.

International Conference of Computational Methods in Engineering Science – CMES’18, Kazimierz Dolny

W dniach 22-24 listopada 2018 roku odbędzie się konferencja, która ma na celu rozwój nauk inżynierskich, technik numerycznych oraz eksperymentalnych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu. Organizatorzy chcą umożliwić wymianę wiedzy między różnymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi reprezentującymi różne dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy – Perspektywy badań środowiska geograficznego, Kraków

W dniach 19-21 października 2018 roku odbędzie się konferencja pt. "Perspektywy badań środowiska geograficznego", która jest skierowana do osób zajmujących się geografią, gospodarką przestrzenną i dziedzinami pokrewnymi, w tym górnictwem.

Wystawa i Konferencja Polskie osiągnięcia lotnicze w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

"Per aspera ad astra"

22 - 23.10.2018 r., godz.: 9.00-18.00
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Warszawa, Plac Politechniki 1

Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków, Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków

W dniu 9 listopada w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków, której organizatorem jest Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej.

Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, Szczyrk

W dniach 29-30 listopada odbędzie się XX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska".

Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem:
- technologie i urządzenia w ochronie środowiska,
- metodyki naukowo-badawcze w badaniach środowiskowych,
- gospodarkę odpadami,
- rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii,
- ochronę przyrody i kształtowanie krajobrazu,
- zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne, Wrocław

W dniu 15 września odbędzie się konferencja pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”.

Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce, Warszawa

W dniu 8 września odbędzie się konferencja pt. „Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce”.

XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Constructions Of Optimized Energy Potential - Materials and Energy Saving Technologies”, Częstochowa

W dniach 5 - 7 grudnia 2018 roku odbędzie się jubileuszowa konferencja, która będzie poświęcona współczesnym teoretycznym i praktycznym problemom zrównoważonego budowania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a przemysłem. Celem konferencji będzie przedstawienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, które są wdrażane w nowoczesnych energooszczędnych konstrukcjach.

XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska, Katowice

W dniach 4-6 września odbędzie się konferencja, podczas której dojdzie do spotkania specjalistów ochrony środowiska, reprezentujących różne obszary nauki, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania osiągnięć oraz wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

III Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”, Lublin

W dniu 30 listopada 2018 roku odbędzie się sympozjum naukowe, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, Kraków

W dniach 18 -19 września 2018 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja, której tematyka jest poświęcona racjonalnemu wykorzystaniu surowców, Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

IV edycja bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, Kraków

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się  w dniach 5-6 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbędzie się konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Na wydarzenie zaproszeni są młodzi pracownicy nauki, doktoranci, studenci, Koła Naukowe związani z tematyką m.in. nowymi technologiami informatycznymi (ICT), energetyką, mechaniką, mechatroniką i nanotechnologiami, gospodarką surowcami mineralnymi, ochroną środowiska.

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - jak pisać skutecznie?, Poznań

W dni 24 maja odbędzie się bezpłatna konferencja, której tematyka obejmuje zagadnienia związane ze skutecznym pisaniem artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Uczestnicy dowiedzą się również jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: “1000 pytań o pracę naukową – badania, dzieła, awanse naukowe”, Wrocław

Dnia 9 czerwca 2018 odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa w konwencji „pytanie-odpowiedź-dyskusja”. Celem konferencji jest m.in. stworzenie możliwości wymiany informacji oraz dyskusja nt. kontekstów, problemów i kierunków rozwoju pracy naukowej w aspekcie badań, dzieł i awansów naukowych.

XX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Szczyrk

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zajmujących się szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska - pracowników uczelni i instytutów, doktorantów, pracowników instytucji i służb monitoringu i ochrony środowiska, samorządowców i przedsiębiorców.