Ogłoszenia dziekanatu

Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne I-go stopnia

Dziekanat pok. 126, od poniedziałku do piątku w godz. 10-14

Harmonogram wrześniowej sesji egzaminacyjnej

Sesja egzaminacyjna (zdalna), studia stacjonarne, 06.09.2021 - 16.09.2021

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II (studia stacjonarne)

odbędzie się w dniu 10.09.21 (piątek) w godz. 10 – 14

Dziekanat zamknięty dla Studentów w dniach od 13 lipca do 16 lipca

W związku z Rekrutacją Dziekanat w dniach od 13 lipca do 16 lipca będzie nieczynny.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjny na studia I-go stopnia

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od 13 lipca do 16 lipca w godzinach 9-15

Nagrody i wyróżnienia dla studentów

Z przyjemnością informujemy, że zostały przyznane przez Dziekana nagrody i wyróżnienia dla studentów MEiL-u w semestrze letnim 2021.

Wybór specjalności

Studia stacjonarne (4 sem. inż.) i studia niestacjonarne (6 sem. inż. oraz 2 sem. mgr)

Zapisy na przedmioty 2021Z - I tura

Od 21.06.2021r. (poniedziałek) uruchamiamy zapisy na przedmioty.

Prezentacja specjalności Zrównoważona Energetyka

Spotkanie dla studentów 2. roku na kierunku Energetyka

Ankietyzacja

W dniu 10.06.2021 została uruchomiona ankietyzacja zajęć w systemie USOS.

Spotkanie w sprawie wyboru specjalności

Spotkanie przeznaczone dla studentów 2. roku na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Wznawiamy przyjęcia studentów w Dziekanacie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 12-14. Zalecamy kontakt telefoniczny bądź mailowy przed wizytą, ponieważ nie wszystkie sprawy można załatwić "od ręki".

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji 2

Poprawienie egzaminu z Wytrzymałości Konstrukcji 2 przeprowadzonego w sesji lutowej dla studiów dziennych i zaocznych odbędzie się podczas sesji wrześniowej b.r.  

Nabór wniosków o stypendia do konkursu Banach

Nabór wniosków o stypendia do konkursu Banach