Ogłoszenia dziekanatu

Stypendium Rektora za wyniki w sporcie

Wykaz osób, które złożyły niepełną dokumentację stypendialną dotyczącą stypendium za osiągnięcia sportowe.

Neural Networks zmiany

NEURAL NETWORKS – INTENSIVE COURSE (EMARO, ML ANK385)

Język obcy II rok obowiązkowe spotkanie

Spotkanie informacyjne na temat  zajęć z języków obcych odbędzie się w dniu 28 listopada br.(środa) w godzinach 18:00 - 19:00. Język angielski dla studiów dziennych: w sali T1, Gmach ITC.

Lista osób z brakującymi dokumentami do stypendium socjalnego

Wykaz osób, które złożyły niepełną dokumentację stypendialną stan na dzień 13 listopada 2012 r.

Stypendia rektora za wyniki w nauce

Stypendia rektora za wyniki w nauce na semestr zimowy 2012-13

Wykaz przeniesionych lub odwołanych zajęć

W związku z XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego w Jachrance w dniach 17-20 października br., przesyłamy wykaz przeniesionych na inny termin lub odwołanych zajęć.

Przedmioty specjalności Kosmonautyka

Z powodu zbyt małej ilości chętnych poniższe przedmioty NIE BĘDĄ uruchomione:

Stypendia naukowe

Informacja o stypendiach za wyniki w nauce

Top100 Tomasz Bobiński

Pośród 100 najlepszych studentów w Polsce znalazł się student MEiL'u Tomasz Bobiński.