Ogłoszenia dziekanatu

Zapomoga oraz stypendium socjalne dla studentów z Ukrainy

Student, obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, może ubiegać się o:

Dokumenty Erasmus oraz dodatkowa informacja

Zachęcamy do przygotowania już na spotkanie wypełnionych, załączonych dokumentów tj. Learning Agreement form i Karta zaliczeń ze wskazaniem przedmiotów i według poniższych wytycznych.

Szkolenie BHP

dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, anglojęzycznych

Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

Informacja o przyjęciach - Pani Krystyna Różycka

W poniedziałek (21.03.2022) stanowisko Pani Krystyny Różyckiej w godzinach od 11.00 do 11.30 będzie nieczynne.

Spotkanie Erasmus+ dla wyjeżdżających

Zapraszamy studentów, którzy planują wyjazd w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023 na spotkanie

Przysposobienie biblioteczne

W semestrze letnim ekurs Przysposobienie biblioteczne odbędzie się w terminie 21 marca -  3 kwietnia 2022.

PKM 3

Studenci, którzy chcą w marcu przystąpić do egzaminu z PKM 3 proszeni są o skontaktowanie się z dr inż. Jackiem Gadomskim do 18 marca.

Czesne 2022L

studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z WKC – studia zaoczne

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji Cienkościennych  na studiach zaocznych

Egzamin poprawkowy z WK 2 – studia zaoczne

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji 2  na studiach zaocznych

Egzamin poprawkowy z WK 2 – studia dzienne

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji 2  na studiach dziennych

Opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze 2022L

Polacy oraz obcokrajowcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich, studia stacjonarne polskojęzyczne i anglojęzyczne

Przedłużanie terminu ważności legitymacji

od 14 marca 2022 r. w godzinach przyjęć studentów

Rekrutacja Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja dla osób planujących wyjazd w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023 jest już otwarta.

Punkt konsultacyjny na PW

dla studentów, doktorantów i pracowników PW z Ukrainy

USOS zapisy na przedmioty

W związku z problemami technicznymi - zapisy na przedmioty zostaną uruchomione po godzinie 14

Analiza 2

Informujemy, że bez względu na zapisy, na przedmiot Analiza 2 studenci przychodzą wg. grup dziekańskich (nie dotyczy studentów powtarzających przedmiot).

II tura zapisów na przedmioty

Przypominamy, że dziś (22.02.2022r.) o 17:00 zostanie zamknięta 2 tura zapisów.