Aircraft Design II

Kolokwium poprawkowe odbędzie się we środę 6 września o godzinie 16:15 w sali A1.