BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL 2 odbędzie się 17-go czerwca 2019 w sali A0 w godzinach 12-14.