Konkurs na stypendium dla uczestników studiów doktoranckich za publikacje naukowe w roku 2019

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe w roku 2019 dla uczestników studiów doktoranckich.

Podania z wykazem publikacji i kopiami ich pierwszych stron należy złożyć w Biurze Dziekana w wersji papierowej lub drogą elektroniczną (skan) na adres e- mail: dziekan@meil.pw.edu.pl w terminie do dnia 30 października 2020 roku.

  • Termin ogłoszenia: 19 października 2020 r.
  • Termin składania wniosków: 30 października 2020 r.
  • Termin rozstrzygnięcia: 3 listopada 2020 r.
application/pdf Regulamin (508,70 kB, 22/10/2020 10:25)