Poniedziałek za środę

W semestrze zimowym: 02.01.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Zgodnie z  §1 ust. 3 Zarządzenia nr 10/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019.