Poszukiwani studenci do udziału w projekcie w dziedzinie systemów bezzałogowych

Poszukiwani studenci do udziału w projekcie dydaktycznym w dziedzinie systemów bezzałogowych oraz nowoczesnych metod szkolenia operatorów z wykorzystaniem biofeedbacku.

Projekt badawczy dla studentów, w zakresie UAV, sponsorowany przez firmę Boeing. Projekt realizowany jest przez Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Cel projektu: opracowanie innowacyjnej metody szkolenia operatora UAV wykorzystując AR oraz opracowanie systemu analizy parametrów fizjologicznych operatora.

Możliwe obszary tematów:

 • Opracowanie systemu analizy Biofeedback (praca z czujnikami, urządzeniami pomiarowymi).
 • Opracowanie systemu integrującego umiejętności oraz stan operatora podczas procesu szkolenia.
 • Opracowanie trójstopniowego szkolenia operatorów UAV, z uwzględnieniem AR.
 • Identyfikacja oraz implementacja modelu UAV do wirtualnego środowiska.
 • Udział w testach systemu oraz próbach w locie (lotnisko Przasnysz).
 • Przeprowadzenie badań efektywności systemu analizy parametrów fizjologicznych.
 • Możliwe jest też zgłoszenie własnej propozycji zawierającej się ww. obszarze badań.

Istnieje możliwość wykorzystania swoich indywidualnych osiągnięć w projekcie w pracach przejściowych oraz w pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

Czas trwania projektu: 01.4.2020 - 31.12.2020

Dopuszcza się współpracę w wybranych zagadnieniach w krótszym okresie.

W ramach projektu studenci, którzy zostaną wybrani otrzymają stypendium (kwota będzie się wahać w zależności od okresu współpracy)

Wymagania:

 • studenci studiów dziennych (inżynierskich lub magisterskich),
 • dobre wyniki studiów,
 • znajomość języka angielskiego (praca z dokumentacja techniczną),

Dodatkowym atutem będą:  

 • doświadczenie w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych,
 • aktywny, potwierdzony przez opiekuna udział w pracach kół naukowych.

List motywacyjny i CV oraz inne dokumenty potwierdzające deklarowane umiejętności należy składać w sekretariacie Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego, pokój NL137.

Terminy:

 • składanie dokumentów do 16.03.2020 włącznie,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami w dniach 17-18.03.2020,
 • osoby wybrane zostaną poinformowane do dn. 20.03.2020.

Więcej informacji udziela koordynator projektu: dr inż. Antoni Kopyt, pokój NL136, email: antoni.kopyt@pw.edu.pl