Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia

W dniach 13-16.10.2017 r. odbędzie się obowiązkowy kurs Przysposobienia bibliotecznego dla studentów Wydziału MEiL.

Szkolenie realizowane jest w formie elektronicznej i kończy się krótkim testem sprawdzającym. Informacja o zaliczeniu kursu przenoszona jest do systemu USOS po jego zakończeniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniu: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia