Wezwanie do podpisania aneksu do umowy

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu (pok. 126, stanowisko 3 lub 4) w celu podpisania aneksu do umowy w związku ze zmianą nazwy kierunku studiów.

application/pdf wzór aneksu do Umowy (94,33 kB, 24/11/2018 09:46)

 

Nie dotyczy studentów, którzy mają przedłużenie złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące.