Wyniki konkursu stypendialnego na stanowiska stypendystów w projekcie badawczym OPUS-15

W związku z przeprowadzonym konkursem stypendialnym na dwa stanowiska stypendystów w projekcie badawczym OPUS-15 pt. „Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanym przez prof. dra hab. inż. Andrzeja Teodorczyka, uprzejmie informujemy, że stypendystami zostali: mgr inż. Jakub Bachanek oraz mgr inż. Rafał Rogóż