Zapis Konstrukcji CAD II

Dotyczy studentów kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz pozostałych studentów odrabiających(w tym powtarzających) przedmiot.

Osoby, które z różnych przyczyn nie zostały do tej pory dopisane do żadnej z grup, proszone są o przybycie na pierwsze zajęcia, które odbędą się w środę 11 października 2017 w salach AC w godz. 16-18. Istnieje ewentualna możliwość zmiany tego terminu na inny, za zgodą prowadzących.

Kierownik przedmiotu
Dr inż. Łukasz Lindstedt