Zapisy na przedmioty oraz rejestracja na kolejny semestr studiów

Ważne informacje dotyczące zapisów na przedmioty oraz rejestracji na kolejny semestr studiów

ZAPISY NA PRZEDMIOTY

    _______________________________

!!!!! Od semestru letniego 2020/2021 nie będzie możliwości zapisów na przedmioty poza terminami rejestracji !!!!!!

   

I TURA – obowiązkowa dla wszystkich studentów

  • START: 25.01.2021 g. 00:00
  • KONIEC: 14.02.2021 g. 23:59

II TURA - uzupełniająca

  • START: 20.02.2021 g. 00:00
  • KONIEC: 06.03.2021 g. 23:59

 

Każdy student ma OBOWIĄZEK zapisać się na przedmioty.

Brak wybranych przedmiotów na semestr 2021L będzie skutkował skreśleniem z listy studentów (nie dotyczy studentów na przedłużeniu złożenia pracy o 3 miesiące).

Studenci przyjęci na studia II-go stopnia stacjonarne od semestru 2021L: I lub II tura w zależności od zarejestrowania w USOSie na kolejny etap studiów przez Dział Ewidencji Studentów

Studenci przyjęci na studia II-go stopnia niestacjonarne od semestru 2021L – zostaną zapisani na przedmioty przez Dziekanat.

      _______________________________

REJESTRACJA STUDENTÓW NA KOLEJNY SEMESTR STUDIOWANIA (2021L)

W dniach 15-16 lutego 2021r. zostanie przeprowadzona rejestracja studentów na kolejny semestr studiowania (2021L).

Po 16 lutego 2021r. należy sprawdzić KONIECZNIE czy pojawił się w USOSWeb kolejny etap studiów: DLA STUDENTÓW – ZALICZENIA ETAPÓW

  

- Jeżeli widnieje kolejny etap studiów (cykl 2021L) oraz wybrane w I turze przedmioty są zapisane w cyklu 2021L, tzn. że jesteś studentem kolejnego semestru

- Jeżeli BRAK kolejnego etapu studiów (cykl 2021L) – nie zostałeś zarejestrowany na kolejny semestr i wszczęta została procedura skreślenia z listy studentów

                Co należy zrobić w tej sytuacji:

  •                w przypadku braku punktów na kolejny semestr, przysługuje:

                        -- na sem. V, VI i VII (I stopień) oraz na sem. II, III i IV (II stopień) złożenie podania o powtarzanie semestru (regulamin studiów pozwala na dwie powtórki)

                        -- na pozostałych semestrach w przypadku braku paru punktów ECTS przysługuje złożenie podania o rejestrację warunkową

                        -- na sem. VII (I stopień) oraz na sem. III lub IV (II stopień) można złożyć podanie o przedłużenie złożenia pracy o 3 miesiące (po uzyskaniu absolutorium /włącznie z zaliczeniem seminarium dyplomowego/)

  

               Podania prosimy przesyłać do Dziekanatu do dnia 19.02.2021r. mailem (z domeny @pw.edu.pl) na jeden z adresów podanych na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

               Podania rozpatrzone pozytywnie - sprawdzamy w USOSWeb czy widnieje kolejny etap studiów (2021L)

               Podania rozpatrzone negatywnie - Dziekanat prześle odpowiedź mailem.

   

Progi punktowe
I stopień:
na II sem. - 22 ECTS
na III sem. - 44 ECTS
na IV sem. - 68 ECTS
na V sem. - 102 ECTS
na VI sem. - 130 ECTS
na VII sem. - 170 ECTS
II stopień:
na II sem. - 22 ECTS
na III sem. - 50 ECTS

na IV sem. (Kosmonautyka, Nuclear Power Engineering) - 80ECTS

Podania są dostępne na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Formularze