Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. dydaktycznych

W dniu 13.06.2019 r. przyjęcia Prodziekana dr hab. Macieja Jaworskiego , prof. PW zostają odwołane