Zmiana godzin przyjęć studentów: dr inż. Marta Poćwierz

22.11. 2018 r. – przyjęcia odwołane