Zmiana godzin przyjęć w roku akademickim 2018/2019

Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW

Godz. przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00, czwartek 13.00-14.00