Mistrzowie dydaktyki

Mistrzowie dydaktyki

Zapraszamy kadrę akademicką PW do udziału w programie „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 – wsparcie finansowe dla nauczycieli akademickich na szkolenia zagraniczne.

Cel projektu: podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Założenia projektu:

  • udział nauczycieli akademickich w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich: Uniwersytet w Groningen (Holandia), Uniwersytet w Aarhus (Dania), University College London (Wielka Brytania), Uniwersytet w Gandawie (Belgia),
  • przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu  z wybraną grupą studentów przez okres 1 semestru (max. 100 godzin).

Wymagania wobec uczestników:

  • stanowisko nauczyciela akademickiego: asystenta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,
  • poziom C1 z jęz. angielskiego – potwierdzony certyfikatem lub przez Uczelnię,
  • posiadanie podstaw wiedzy o tutoringu (nowoczesnej edukacji spersonalizowanej).

Projekt pokrywa koszty wizyt studyjnych w uczelniach zagranicznych.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dn. 13 grudnia 2019.

Więcej informacji o projekcie:

www.cwm.pw.edu.pl/Mistrzowiedydaktyki

Osoba kontaktowa: Patrycja Kluź, CWM, tel: 22 234 15 94.

logo