Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kolejna rekrutacja doktorantów do Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR).