Wstępna ocena wniosków o stypendia Rektora za wyniki w nauce na semestr letni 2011_12

Wstępna ocena wniosków o stypendia Rektora za wyniki w nauce na semestr letni 2011/12

Poniżej przedstawiono wstępną ocenę zgłoszonych wniosków. Studenci, którzy zgłaszają jakiekolwiek zastrzeżenia proszeni są o osobisty kontakt z prodziekanem ds. studenckich prof. Pawłem Pyrzanowskim. Zastrzeżenia dotyczyć mogą wyłącznie źle naliczonych punktów ECTS lub średniej. Żadne nowe wnioski nie będą już przyjmowane. Ostateczny czas reklamacji mija w piątek 16 marca 2012.

Niestety z powodu nieprzysłania wersji elektronicznej przez około 1/3 osób zainteresowanych cała procedura opóźniła się.

Wnioski zostały zweryfikowane po sprawdzeniu wyników w systemie wirtualnego dziekanatu. Uwzględnione są wyłącznie zajęcia odrabiane w poprzednim semestrze, z których oceny wpisane są do systemu.

W poniedziałek 19 marca ogłoszone zostaną ostateczne listy przyznanych stypendiów.