Władze

Zarząd Stowarzyszenia

  • Monika Koszade-Rutkiewicz - Prezes
  • Janusz Frączek - Wiceprezes
  • Krzysztof Badyda - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

  • Zbigniew Bicki
  • Artur Rusowicz
  • Andrzej Wicik