Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej

Zgodnie z nazwą naszego koła poszukujemy nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki niekonwencjonalnej. Skupiamy się na odnawialnych źródłach energii, udoskonalaniu już istniejących systemów pozyskiwania energii oraz zgłębiamy rozwiązania, które nie są jeszcze popularne.

Kładziemy duży nacisk na praktykę - każdy nowy członek od razu ma możliwość dołączenia do wybranego projektu i czynnego uczestniczenia w życiu koła.

Dodatkowo organizujemy:

  • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
  • wycieczki do obiektów związanych z branżą energetyki,
  • prelekcje z ekspertami z branży.