Przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia stacjonarne I stopnia

Przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia stacjonarne I stopnia

od 12 lipca 2018 r., pokój 127, ul. Nowiejska 24.

Przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia stacjonarne I stopnia od 12 lipca 2018 r., pokój 127, ul. Nowiejska 24.