Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Automatyka i Robotyka - I miejsce, Energetyka - I miejsce, Mechanika i Budowa Maszyn - II miejsce

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow