Wyjazdy MEiL 2017_2018

Erasmus+ wyniki rekrutacji/Erasmus+ enrolment results.
application/pdf Erasmus+ wyniki.results (176,61 kB, 28/03/2017 13:12)
Informacja o egzaminie z języka obcego w SJO- Information about the language exam in SJO
application/pdf Język_language_info.ważne (104,73 kB, 28/03/2017 13:13)
Wolne miejsca w instytucjach partnerskich/Available places in partners institutions:
application/pdf Dostępne_miejsca_rekrutacja.uzupełniająca (494,31 kB, 17/03/2017 15:30)

1. Załączamy poniżej dokładny opis i terminy rekrutacji na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

application/pdf Informacje Erasmus+ (227,81 kB, 14/02/2017 14:26)
application/pdf Zasady studia 2017-2018 (7,72 MB, 22/02/2017 14:02)

2. Please find below the detailed information about the Erasmus+ procedures and deadline at our Faculty, mobilities for academic year 2017/2018

application/pdf Erasmus+ guidelines (167,50 kB, 14/02/2017 13:55)

3. Dokumenty wymagane przez CWM dla osób zakwalifikowanych/ Documents required by CWM for students qualified to the exchange.

application/pdf 0.Lista_dokumentów_przed.wyjazdem (135,45 kB, 17/03/2017 15:55)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1. student_application_form_MEiL.doc (39,47 kB, 6/04/2017 13:28)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1a. student_application_form_inne.doc (39,02 kB, 17/03/2017 15:57)
application/msword 2. Learning-agreement_studies_form_MEiL.doc (272,00 kB, 17/03/2017 15:57)
application/msword 2.a-Learning-agreement_studies_form_inne.doc (271,00 kB, 17/03/2017 15:58)
application/msword 3. Karta_zaliczeń_tranfer_card_MEIL.doc (106,50 kB, 17/03/2017 15:58)
application/msword 3.a. Karta_zaliczeń_tranfer_card_inne.doc (106,50 kB, 17/03/2017 15:59)
application/msword 4. Wniosek_S(23) (83,00 kB, 17/03/2017 15:59)
application/pdf 4a_CWM_DOKUMENT_Wniosek_S_komentarz (302,76 kB, 17/03/2017 16:00)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5. Wniosek_o_przekazanie_grantu (39,45 kB, 17/03/2017 16:00)
application/msword 6. upowaznienie(erasm+) (33,50 kB, 17/03/2017 16:00)
application/msword 7. Rezygnacja z wyjazdu (44,00 kB, 17/03/2017 16:01)
Proszę pamiętać, że dokumenty osób zakwalifikowanych przygotowywane do CWM powinny BYĆ TAKŻE podpisane przez wszystkie wskazane w dokumencie strony - studenta, Dziekana, koordynatora, itd.
Please remember that when you prepare the documents to CWM AFTER successful qualification, you must gain the signatures of all, parties, indicated in the documents - student, Dean, Erasmus+ Coordinator, etc.

4. Poniżej załączamy wzory dokumentów w pdf wraz z omówieniem / Please find below the patterns of documents with comments.

application/pdf 1. Wzór AF_3x (380,46 kB, 17/03/2017 15:21)
application/pdf 2a. Wzór_LA_I_wybór (482,92 kB, 14/02/2017 14:32)
application/pdf 2b. Wzór_LA_II_wybór (483,03 kB, 14/02/2017 14:33)
application/pdf 2c. Wzór_LA_III_wybór (483,05 kB, 14/02/2017 14:33)
application/pdf 3. WZÓR_karta_zalczeń_3x (199,83 kB, 14/02/2017 14:35)
application/pdf 3a. pattern of transfer card (200,86 kB, 14/02/2017 14:36)

5. Dokumenty wymagane przez Wydział dla osób zakwalifikowanych/ Documents required by the Faculty of qualified students

application/msword 0. Podanie o urlop dla Erasmusa (39,50 kB, 17/03/2017 16:05)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oświadczenie_Erasmus.doc (60,54 kB, 17/03/2017 16:05)

6. Informacje uczelni partnerskich / Partner institution's information:

Informacja z ISAE-ENSMA

application/pdf 1. ISAE_Ensma.pdf (942,60 kB, 30/03/2017 16:24)
application/pdf 2. ISAE_Ensma.pdf (5,72 MB, 30/03/2017 16:25)

  

application/pdf METU_Informacja_Turcja (214,99 kB, 14/02/2017 14:44)
application/pdf TU Berlin (108,54 kB, 22/02/2017 14:03)
application/pdf Guideline Learning Agreement (283,43 kB, 22/02/2017 14:03)

  

  

Poniżej przedstawiamy wyniki Erasmusa+ w rekrutacji dodatkowej.
Please find below the Erasmus+ results regarding the additional enrolment.

Please find two lists. The first one is with all the signatures. The second one is the same, but it is much more visible.
Załączamy dwie listy. Jedna zawiera wszystkie podpisy osób odpowiedzialnych za rekrutację. Druga lista jest taka sama, ale wygląda bardziej czytelnie.