mgr inż. Joanna Szulczyk

unnamed

Podstawowe informacje:

  • Studia na wydziale MEiL ukończone w roku 2015 
    Lotnictwo i Kosmonautyka - Statki Powietrzne 

Publikacje:

  • Lichota P., Szulczyk J., Noreña D. A., Vallejo Monsalve F.A.: "Power spectrum optimization in the design of multisine manoeuvre for identification purposes", Journal of Theoretical and Applied Mechanics, t. 55 (4), 2017, str. 1193–1203.
  • Lichota P., Szulczyk J.: "Output Error Method for Tiltrotor Unstable in Hover", Archive of Mechanical Engineering, t. LXIV (1), 2017, str.23–36.
  • Lichota P., Rogowski K., Szulczyk J.: "Identyfikacja parametryczna statków powietrznych poprzez manewry typu Multi-axis", Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2016, t. I, str.263-269.
  • Szulczyk J., Lichota P., Rogowski K.: "Optymalizacja spektrum mocy wymuszeń typu Multisine na potrzeby Sys-ID", Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2016, t. II, str.235-244.

 

Kursy i szkolenia:

  • 2016 - MATLAB MLGU - Tworzenie interfejsów graficznych
  • 2013 - Modelowanie obiektów 3D i złożeń, dokumentacja płaska - NX 8.5

 

Dydaktyka: