Wojciech Regulski, ZA, MEiL, QuickerSim CFD, Prezentacja solwera QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB

Prezentacja solwera QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB

mgr inż. Bartosz Górecki

mgr inż. Wojciech Regulski

Seminarium jest poświęcone solwerowi CFD zaimplementowanemu w środowisku MATLAB i dostępnym jako wtyczka do niego. Oprogramowanie jest oparte Metodzie Elementów Skończonych. Dyskusja będzie dotyczyć różnych aspektów implementacji solwera oraz stosowanych w nim modeli matematycznych. W szczególności omówimy modelowanie ruchu płynu  ma ruchomych siatkach w sformułowaniu Arbitrary Lagrangian Eulerian. Ponadto przedstawimy szereg dodatkowych możliwości narzędzia wynikających z integracji z MATLABem jak np. sprzęganie z algorytmami optymalizacyjnymi. Szczególny nacisk położymy na ich implementację pod kątem procesu nauczania CFD.