Jozef A. Pietrucha, Ph.D., Assistant Professor

pietruch

Podstawowe informacje:

 • Studia doktoranckie na wydziale MEiL                                
 • Studia na wydziale MEiL

Zainteresowania naukowe:

 • Mechanika Stosowana
 • Mechanika Teoretyczna
 • Teoria Sterowania

Publikacje:

 • Arczewski K., Pietrucha J.: Mathematical Modelling of Complex Mechanical Systems, E. Horwood, Cichester 1993.
 • Dul F., Pietrucha J.: Numerical Analysis of Continuous Models of Structures in Nonlinear Wind Flow Using the Time-Marching Approach, Proc. East Euro. Conf. on Wind Engng., 1994, Vol.4, pp.67-80.
 • Goraj Z., Pietrucha J.: Mathematical Modelling of Selected Maneuvers of an Aircraft Using Modified Vortex Lattice Method, ICAS Proc. 1994, XIXth Cong. ICAS, Anaheim, CA (USA), 18-23 Sept. 1994, pp.2705-2712.
 • Goraj Z., Pietrucha J.: Classical Panel Methods a Routine Tool for Aerodynamic Calculations of Complex Aircraft Configurations: From Concepts to Codes, J. Theor. Appl. Mech., 1995. Vol.33, No.3, pp.843-878.
 • Kulinicz K., Pietrucha J.: Unified Approach to Classification of Control Problems for Fluid-Structure Interaction, Second Inter. Conf. Engineering Aero-Hydroelasticity", Pilsen-Czech Rep., June 6-10, pp.8-13.
 • Pietrucha J.: Model Builder's Look at Variational Principles in Continuum Mechanics, Mathmod Vienna Proc. IMACS Symp. on Math. Modelling, Feb. 2-4, 1994 at Tech. Univ. Vienna, Austria, ed. by I. Troch & F. Breitennecker, Vol.3, pp.518-521.
 • Pietrucha J.: An Adequate Mathematical Model for Active Control of Slender Structures in Atmospheric Turbulence, Proc. East Euro. Conf. on Wind Engng., 1994, Vol.4, pp.147-158.

Udział w projektach:

 • Metody modyfikacji osiągów dynamicznych układów aero-mechanicznych
 • Aktywne sterowanie przepływem    
 • Pływanie i latanie w naturze

Staże zagraniczne:

 • Institut Aerotechnique de Saint-Cyr, Francja

Inne:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Członek International Association for Wind Engineering (Grupa Polska),
 • Członek sekcji aerodynamiki lotniczej Polskiej Akademii Nauk
 • Rosyjski w mowie i piśmie
 • Żonaty, jedna córka
 • Kościół Katolicki, non-party

Dydaktyka:

 • Dynamika Lotu
 • Aeroelastyczność
 • Drgania Konstrukcji Lotniczych
 • Mechanika Stosowana
 • Mechanika III
 • Modelowanie układów