Franciszek Adam Dul

dul

Podstawowe informacje:

 • Studia doktoranckie na wydziale MEiL                                                     
 • Studia na wydziale MEiL w latach

Zainteresowania naukowe:

 • Symulatory Lotu
 • Mechanika obliczeniowa
 • Metody numeryczne algebry liniowej
 • Zagadnienia wartości własnych i wektorów własnych
 • Dynamika przepływu wody w rzekach
 • Propagowanie zanieczyszczeń w rzekach
 • Aeroelastyczność
 • Dynamika pojazdów

Publikacje:

 • Dul F.A., Arczewski K.: The Two-Phase Method for Finding a Great Number of Eigenpairs of the Symmetric and Weakly Non-Symmetric Large Eigenvalue Problems, Journal of Computational Physics, Vol.111 (1994), pp.89-109.
 • Dul F.A., Arczewski K.: Solving Very Large Generalized Symmetric and Some Non-Symmetric Eigenproblems by the Two-Phase Method. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol.75, SII (1995), pp. S623-S624.
 • Dul F.A., Arczewski K.: Determination of Angular Velocities within a Multibody System by Means of Graphs. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol.75, SII (1995), pp. S105-S106.
 • Dul F.A., Pietrucha J.: Numerical Analysis of Continuous Models of Structures in Non-Linear Wind Flow Using the Time-Marching Approach. Preprints of East European Conference of Wind Engineering, 4-8 July, Warsaw, Poland, Part 2, Vol.1, pp.67-80.
 • Dul F.A: Large Scale Eigenvalue Computations in Aerospace Engineering Using the Two-Phase Method. Proceedings of the First Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education, Z. Goraj ed., Research Bulletin No.4, (1995), pp.37-43.
 • Dul F.A: The MINRES and MINERR Methods Are Better Than the SYMMLQ Method in Eigenpair Computations, SIAM Journal of Scientific Computing, In Press.
 • Dul F.A: Parallel Two-Phase Method for Solving of Large Symmetric Eigenproblems, Parallel Computing, In Review.

Udział w projektach:

 • Skuteczne metody numeryczne dla dużych zagadnień wartości własnych i wektorów własnych - opracowanie nowej metody dwufazowej do rozwiązywania bardzo dużych wymiarów zagadnień mechaniki i chemii kwantowej
 • Akustyka wnętrz - Opracowanie oprogramowania do analizy postaci drgań akustycznych
 • Dynamika przepływu wody w rzekach - opracowanie modelu przepływu w rzece (Odra) do sterowania przepływem przez wykorzystanie wpływów z bocznych zbiorników
 • Obliczenia równoległe
 • Aeroelastyczność - opracowanie podejścia "time-marching" do analizy aeroelastycznej struktur (samolot, kominy).
 • Nauki o środowisku - rozwój oprogramowania do identyfikacji parametrów modelu QUAL II propagacji zanieczyszczeń rzeki i symulacji propagacji zanieczyszczeń.
 • Dynamika pojazdów - opracowanie modeli i oprogramowania do symulacji w czasie rzeczywistym dynamiki pojazdu.

Inne:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Członek komitetu organizacyjnego XVII Konferencji „Mechanika w Lotnictwie" ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2016
 • Recenzent czasopisma Pomiary, Automatyka, Robotyka

 

Dydaktyka: