Irena Mruk

.

Irena Mruk

dr inż. Irena Mruk

Adres:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Telefon: (+48 22) 234 53 99
Fax: (+48 22) 621 54 63
E-mail: irena.mruk@pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej oraz pełnione funkcje

Starszy wykładowca w Zakładzie Podstaw Konstrukcji

Wykładane przedmioty

  • Zapis Konstrukcji I
  • Zapis Konstrukcji II
  • Zapis Konstrukcji CAD
  • Podstawy Konstrukcji Maszyn IV (laboratorium)

Zainteresowania naukowe

  • Trybologia
  • Metody eksperymentalne w Mechanice Ciała Stałego
  • Budowa maszyn

Udział w projektach badawczych i pracach dla gospodarki

  • Grant KBN 7T07A04315 "Wpływ cech geometrycznych pęknięć zmęczeniowych, wzajemnego oddziaływania ich powierzchni oraz struktury warstwy wierzchniej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w strefie kontaktu" (1998-2000)
  • Udział w Grancie KBN 8T07A01220 "Budowa modelu rozwoju pęknięć zmęczeniowych typu squat w główkach szyn kolejowych na podstawie badań eksperymentalnych oraz symulacji komputerowych"

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Sekretarz Sekcji Mechaniki Eksperymentalnej Komitetu Mechaniki PAN

Hobby

Turystyka górska i rowerowa