Mateusz Papis

M.-Papis

dr inż. Mateusz Papis

Adres:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Telefon: +48 22 234 5211
E-mail: mateusz.papis@pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej

Asystent Badawczo-Dydaktyczny

Wykładane przedmioty

studia dzienne:

 • Grafika inżynierska
 • Zapis Konstrukcji CAD 1
 • Zapis Konstrukcji CAD 2
 • Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE
 • Wybrane Zastosowania Systemów CAD/CAM/CAE

studia zaoczne:

 • Grafika Inżynierska
 • Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE 1- (koordynator)
 • Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE 2- (koordynator)
 • Zapis Konstrukcji CAD 1
 • Zapis Konstrukcji CAD 2 
 • Zapis Konstrukcji CAD 3 

studia podyplomowe Akademia 3D

 • Zaawansowane Modelowanie Bryłowe

Zainteresowania naukowe

 • Ryzyko i niezawodność
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Ryzyko zawodowe
 • Projektowanie 3D CAD

Publikacje

Spis publikacji

Projekty z ostatnich lat

 • 2020 wykonawca w projekcie „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym (Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019) – przeprowadzenie wstępnych analiz bezpieczeństwa symulatora i kolei próżniowej

  https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Wspolpraca-uczelni/Badania-socjologiczne-w-symulatorze-kolei-prozniowej-Hyperloop

 • 2019-2020 wykonawca w projekcie Kreatywna Fizyka i Technika – Uniwersytet Młodego Odkrywcy (Nr POWR.03.01.00-00-U005/17-00) – przygotowanie i poprowadzenie warsztatów „Laboratorium 3D”  https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Projekty/UMO
 • 2018 wykonawca w projekcie „Poprawa jakości usługi naprawy endoskopów sztywnych, świadczonej przez firmę POL-MED OPTYKA Wojciech Dmowski.” (Nr POIR.02.03.02-14-0064/17-00) – przeprowadzenie ankietyzacji i analiza danych
 • 2018 wykonawca w projekcie „NERW PW – Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (Nr POWR.03.05.00-00-Z306/17-00, zad. 46: „SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych) – przygotowanie konspektu i materiałów do zajęć pt. „Modelowanie CAD 3D zorientowane na addytywne technologie wytwarzania”
 • 2018 wykonawca w grancie dziekańskim w roku 2018 „Optymalizacja modelu numerycznego zawieszenia pojazdu czterokołowego na przykładzie zawieszenia bolidu startującego w zawodach Formuła SAE”.
 • 2018 wykonawca w projekcie Spibox - ,,Opracowanie projektu wraz z prototypem wyprawowego, uniwersalnego, dachowego namiotu samochodowego z ogrzewaniem postojowym" (RPMA.01.02.00-14-7477/16) – przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • 2016-2017 Wykonawca w projekcie aDrive - ,,Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego" (PBS3/B6/28/2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) – analizy ryzyka i bezpieczeństwa http://adrive.its.waw.pl/

Pełnione funkcje

 • od 2018 Sekretarz Sympozjum Mechaniki    Eksperymentalnej Ciała Stałego im. Prof. Jacka Stupnickiego

Nagrody

 • 2017 IRCOBI Travel Grant – nagroda finansowa

Propozycje (lub obszary tematyczne) prac dyplomowych:

Prace przejściowe inżynierskie i magisterskie, prace przejściowe:

 • Identyfikacja zagrożeń podczas korzystania ze środków transportu
 • Analiza ryzyka na wybranym stanowisku pracy z wykorzystaniem metody Risk Score
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie badań dotyczących przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa
 • Analiza niezawodności i ryzyka z wykorzystaniem metod drzew
 • Statystyczna analiza porównawcza ryzyka poniesienia obrażeń na różnych stanowiskach pracy
 • Analiza statystyczna przyczyn i skutków wypadków lotniczych na przestrzeni ostatnich lat
 • Analiza statystyczna przyczyn i skutków wypadków drogowych na przestrzeni ostatnich lat
 • Prace konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania 3D CAD
 • Analiza ryzyka w transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym) z wykorzystaniem metod statystycznych i probabilistycznych
 • Analiza ryzyka na wybranym stanowisku pracy z wykorzystaniem metody probabilistycznej
 • Analiza wpływu wybranych czynników na rozmiar obrażeń ponoszonych przez pieszych w wyniku wypadku drogowego z wykorzystaniem metody Monte Carlo
 • Zastosowanie logiki rozmytej do analizy ryzyka w wybranym systemie
 • Opracowanie autorskiej metody analizy ryzyka / zarządzania ryzykiem w wybranym systemie transportowym (praca magisterska)

Hobby

Żeglarstwo, wędkarstwo, kulinaria