dr inż. Tomasz Dziewoński

 

dr inż. Tomasz Dziewoński

Adres:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Telefon: +48 22 234 7502
E-mail: tomasz.dziewonski@pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej

Adiunkt dydaktyczny

Wykładane przedmioty

studia dzienne 

 • Grafika Inżynierska 
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn 1 
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn 2 
 • Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE 
 • Engineering Graphics  
 • Engineering Graphics CAD 1 
 • Integrated CAD/CAE Systems 
 • Geometria Wykreślna 2 (IL)

studia zaoczne 

 • Geometria Wykreślna 1 (IL) 
 • Geometria Wykreślna 2 (IL)

Zainteresowania naukowe

 • Biomechanika zderzeń; 
 • Zagadnienia modelowania i analizy bezpieczeństwa człowieka w wypadkach komunikacyjnych.

Publikacje

Spis publikacji

Projekty z ostatnich lat

2015-2017:  Wykonawca w projekcie aDrive - ,,Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego" (PBS3/B6/28/2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) – analizy ryzyka i bezpieczeństwa http://adrive.its.waw.pl/

Propozycje (lub obszary tematyczne) prac dyplomowych:

Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie: 

 • Modelowanie i symulacja obciążeń udarowych działających na organizm człowieka podczas wypadków komunikacyjnych.

Hobby

 • Turystyka