Oblot motoszybowca z napędem elektrycznym AOS-71

W czwartek 20 grudnia 2012 roku na lotnisku w Mielcu miał miejsce oblot prototypu dwumiejscowego motoszybowca z napędem elektrycznym (pierwszy tego typu statek powietrzny zbudowany w Polsce) o nazwie AOS-71.

Oblotu dokonał pilot doświadczalny I kl. mgr inż. Bogusław Mrozek. Wcześniej, w czerwcu 2012 roku na lotnisku Warszawa Babice odbył się oblot tego samego motoszybowca w wersji szybowcowej (ze schowanym silnikiem). Wtedy oblotu dokonał pilot doświadczalny I kl. mgr inż. Jerzy Kędzierski.

Projekt opracowania i budowy prototypu dwumiejscowego motoszybowca z napędem elektrycznym realizowany jest w ramach programu "Inicjatywa Technologiczna", finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez dwie uczelnie techniczne kształcące inżynierów lotnictwa tj. Politechnikę Rzeszowską i Politechnikę Warszawską.

Głównym konstruktorem motoszybowca jest mgr inż. Wojciech Frączek z Politechniki Warszawskiej, a w pracach przy projektowaniu, budowie i próbach prototypu motoszybowca brali udział pracownicy i studenci z obu Uczelni.

Nazwa AOS-71 pochodzi od skrótu nazwy Akademickiego Ośrodka Szybowcowego a dwie kolejne cyfry mówią o 7 kolejnej konstrukcji powstałej w Politechnice Warszawskiej, będącej kontynuacją Programu ULS "Ultralekkie Szybowce" realizowanego w PW od 1978 roku, i 1 konstrukcji Politechniki Rzeszowskiej.

Dalsze próby w locie motoszybowca z napędem elektrycznym prowadzone będą wiosną 2013 roku.

Galeria zdjęć: http://goo.gl/mUw6D
Nagrania wideo: http://www.youtube.com/playlist?list=PLRCzYVullamfk2TvbNvUJsMQ-7IZmGVG7