Stanowiska instruktorów

Laboratorium dysponuje dwoma stanowiskami instruktora.

instruktor

Funkcje stanowiska instruktora

 • nadzór nad wykonywanym ćwiczeniem,
 • łączność głosową z wykonującym ćwiczenie,
 • wprowadzanie modyfikacji otoczenia oraz własności technicznych obiektu (w zakresie na jaki pozwala dany model),
 • rejestracja przebiegu ćwiczenia,
 • możliwość odtworzenia przebiegu ćwiczenia po jego zakończeniu lub przerwaniu,
 • możliwość wyboru:
  • modelu symulacyjnego obiektu,
  • rodzaju zadania wykonywanego przez ćwiczącego,
  • warunków początkowych ćwiczenia,
  • pory roku,
  • pory doby (dzień, zmierzch, noc),
  • konfiguracji obiektu ruchomego w zakresie przewidzianym przez zaimplementowany model,
  • warunków atmosferycznych (np. mgła, zachmurzenie),
  • wprowadzanie i anulowanie awarii w zakresie przewidzianym przez zaimplementowany model.