Zakłady dydaktyczne

W swojej obecnej strukturze organizacyjnej Instytut składa się z siedmiu Zakładów:

  • Zakład Aerodynamiki
    • Kierownik: dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni
    • tel. 22 234 7444
    • e-mail: zaero.meil@pw.edu.pl