dr hab. inż. Krzysztof Kubryński, prof. ITWL, Projektowanie aerodynamiczne statków powietrznych

Podstawowym celem projektowania aerodynamicznego jest określenie takiej 
geometrii zewnętrznej samolotu, która zapewni możliwie najlepsze osiągi 
(np. dużą prędkość maksymalną, niską prędkość przeciągnięcia, wymaganą 
manewrowość, dużą doskonałość aerodynamiczną w przewidywanym zakresie 
warunków lotu, itd.). Konieczne jest jednak uwzględnienie licznych 
wymagań dodatkowych, związanych z własnościami pilotażowymi, 
bezpieczeństwem, zachowaniem w sytuacjach ekstremalnych itp.
Seminarium poświęcone będzie naświetleniu podstawowych problemów 
związanych z projektowaniem aerodynamicznym samolotów i szybowców oraz 
powiązań tego procesu z innymi aspektami projektowania (struktury, 
wytrzymałości, eksploatacji). Przedstawione zostaną niektóre koncepcje 
aerodynamiczne (idee lub „technologie” projektowania aerodynamicznego) 
oraz sposoby ich implementacji. Całość zilustrowana zostanie przykładami 
projektów aerodynamicznych samolotów i szybowców zrealizowanych przez 
autora.