Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Automatyka i Robotyka - 3. miejsce, Energetyka - 1. miejsce, Mechanika i Budowa Maszyn - 2. miejsce

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

Przedmiot oferowany na studiach magisterskich jako „obowiązkowy” dla specjalności KWPI na kierunku MiBM i obieralny (w miarę wolnych miejsc) dla pozostałych specjalności i kierunków studiów magisterskich.

Przedmiot oferowany dla kierunku MiBM w wersji obowiązkowej i obieralnej dla pozostałych kierunków.

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy zaliczyli przedmiot "Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE" (sem. letni 2017), mogą odbierać certyfikaty NX/UG w Sekretariacie ZPK, pok. 257 NL, w godz. 10-14.

Stypendyści Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2017/2018, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (stanowisko nr 2 – Pani Monika Kośnik tel. 22 234 59 63).

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail

w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl) w korespondencji z Uczelnią.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Ruszyła kolejna edycja projektu #PowiedzPW. Tym razem interesują nas opinie i doświadczenia na temat organizacji studenckich i kół naukowych.

Konkurs przeznaczony dla studentów zainteresowanych automatyką, robotyką i dziedzinami pokrewnymi. Dotyczy on zaprojektowania i budowy systemu inspekcji sieci ciepłowniczych.

Dnia 9 czerwca 2018 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół w Wilamowicach odbyła się niezwykła i pełna niezapomnianych wrażeń Mini Olimpiada Szybowcowa. Została ona zainicjowana przez Wydział Mechaniczny Energetyki i lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Fundację "Smyki na start" oraz Aeroklub Warszawski.

Instytut Libertatis Serdecznie zaprasza na konferencję: Energia Przyszłości

Pod hasłem „Poznaj szwajcarskie standardy w praktyce” ruszyła VI edycja konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”. Organizatorem Konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, a partnerami- fundatorami płatnych stażów i nagród rzeczowych- szwajcarskie firmy: Fracht FWO, Franke Polska, Geberit, Hilti, Sika, Staempfli, Zehnder.

Studia na wydziale MEiL
logo-power

Projekty aktualnie realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL