Wyróżnienie

dla naszych kierunków

Wyróżnienie
Studia na wydziale MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych* w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy doczynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni, w związku z czym:

Poniżej załączamy link do informacji o spotkaniu w sprawie Erasmusa+ wraz z linkiem dostępu.

https://erasmus.pw.edu.pl/Aktualnosci/Spotkanie-informacyjne-dot.-programu-Erasmus

2 marca ruszają zajęcia z przedmiotu Probabilistyka i metody statystyczne

Rekrutacja na wyjazd Erasmusa+, mobilność na rok akademicki 2021/2020, rozpocznie się 01 marca 2021 w DWÓCH systemach. Zamknięcie rekrutacji nastąpi w dniu 14 marca 2021.

Na finiszu projektu „Rozwój pojazdów przyszłości - samochodu autonomicznego w skali 1:10 oraz łazika marsjańskiego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych” zespół Koła Naukowego Robotyków wziął udział w międzynarodowych zawodach Carolo-Cup, na których zajął 1. miejsce w kategorii Basic.

Ogłoszenia różne
Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Stowarzyszenie Studentów BEST oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT Politechniki Warszawskiej mają przyjemność zaprosić wszystkich studentów do udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza preferencji w obszarze zatrudnienia.

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka (IŚGiE) PW podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2021 wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Od 25 stycznia do 8 lutego 2021r. w Instytucie Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz prowadzony będzie cykl wykładów prof. dr. hab. inż. Romana Domańskiego pn. „Konwersja i akumulacja energii. Wybrane zagadnienia”.

Znamy już wyniki konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-2 (Impulse i Power) ogłoszonego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza” (Priorytetowy Obszar Badawczy – Centrum Badawcze Konwersja i Magazynowanie Energii).

Do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59 można składać wnioski w konkursie BEYOND POB.

Zamówienia publiczne wydziału MEiL
Wydział MEiL
Koła naukowe

Na Wydziale MEiL działa obecnie 13 Kół Naukowych. Wiele z nich reprezentuje Wydział na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia.

Szkoła Orłów na PW logo

Projekty realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: