Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Ekonomiczne pojazdy przyszłości

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

zostało ustalone zastępstwo

którzy zadeklarowali udział w szkoleniach

Studenci, którzy maja uwagi odnośnie rezultatów rekrutacji lub chcieliby zgłosić rezygnację/odwołanie są proszeni o przesłanie maila na adres krozycka@meil.pw.edu.pl w dniach 19-21 marca 2018. Maile przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista rankingowa znajduje się na stronie:

Inżynier Aeronautyczny

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz SENER Polska zapraszają na spotkanie "Jak wygląda praca w przemyśle kosmicznym i od czego zacząć?" Spotkanie odbędzie się 22 marca 2018, w godz. 14:15-16:15, sala AK, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (ul. Nowowiejska 24).

Wszystkich studentów ostatniego roku studiów magisterskich Wydziału MEiL zapraszamy na krótkie spotkanie w sprawie projektu Edison, które odbędzie się 22 marca (czwartek) w godz. 12:00 - 12:20 w sali 207 ITC.

Zapraszenie na otwarte posiedzenie KBKiS poświęcone problematyce klimatycznej.

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zapraszają na Konwersatorium PW, w ramach którego odbędzie się odczyt Johna F. Halla, eksperta Polskiej Agencji Kosmicznej, wieloletniego pracownika NASA, pt. „U.S. Public-Private Partnerships in Space: Where We Are Going Together".

Zapraszamy na najbliższe wydarzenia organizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW z myślą o najwyższej jakości proponowanych wykładach dla doktorantów i studentów naszej Uczelni:

Studia na wydziale MEiL
logo-power

Projekty aktualnie realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL