Perspektywy 2019

Energetyka i MiBM zajęły I miejsce w rankingu

Perspektywy 2019
Logo

Z okazji 60 rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa MEiL PW organizujemy zjazd absolwentów i sympatyków w czerwcu 2020 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i programu spotkania będą podane w następnych komunikatach i zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Studia na wydziale MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

Osoby wymienione na listach mają przyznane stypendium na rok akademicki 2019/2020.

Studenci III semestru studiów stacjonarnych polskojęzycznych Wydziału MEiL. Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 23 listopada - 1 grudnia 2019. Wykonanie testu jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

Projekt prototypowego silnika spalinowego, prowadzony przez Wydział MEiL PW. Przez ponad 15 lat, na Wydziale zbudowane zostały cztery silniki. Do końca 2020 r. ma zostać zmontowany i przebadany piąty, największy z nich, o mocy 1MW. W przyszłości projektowane silniki mogą znaleźć zastosowanie przede wszystkim w energetyce rozproszonej.

W dniu 13.11.2019 (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Wydarzenia Biura Karier PW dla studentów w drugiej połowie listopada

W dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) studenci zainteresowani Programem Legia Akademicka są zaproszeni na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej:

(w tym warsztaty w ramach Projektu NERW) oraz spotkanie z przedstawicielami trzynastu firm z Taiwanu - organizowane przez Biuro Karier.

W poniedziałek, 18 listopada gościć będziemy przedstawicieli biznesu oraz Ministerstwa Gospodarki (Ministry of Economics) z Tajwanu.

Już 13-14 listopada 2019r. odbędzie się w Warszawie druga edycja międzynarodowej konferencji Perspektywy Women in Tech Summit!

Wydział MEiL
Koła naukowe

Na Wydziale MEiL działa obecnie 13 Kół Naukowych. Wiele z nich reprezentuje Wydział na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia.

Szkoła Orłów na PW logo

Projekty realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL