Wyróżnienie

dla naszych kierunków

Wyróżnienie
Studia na wydziale MEiL
Szkoła Orłów na PW logo

Projekty realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia dziekanatu

Spotkanie dla studentów 2. roku na kierunku Energetyka

W dniu 10.06.2021 została uruchomiona ankietyzacja zajęć w systemie USOS.

Spotkanie przeznaczone dla studentów 2. roku na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 12-14. Zalecamy kontakt telefoniczny bądź mailowy przed wizytą, ponieważ nie wszystkie sprawy można załatwić "od ręki".

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział MEiL
Koła naukowe

Ogłoszenia wydziałowe

W dniu 9.06.2021 odbyła się uroczystość rozdania dyplomów nagrodzonym i wyróżnionym przez Dziekana studentom za semestr zimowy 2020.

11 czerwca 2021 r. odbędzie się dziewiąte i ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL" na którym gościć będziemy przedstawicieli firmy BCG Platinion.

W ramach ogłoszonego we wrześniu 2020 r. konkursu SONATA 16, do finansowania skierowano 3 projekty z naszego Wydziału.

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS w Zakładzie Termodynamiki ITC

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka (IŚGiE) PW podjęła uchwałę (obowiązującą od 1 czerwca br.) w sprawie ogłoszenia nowego konkursu dla pracowników PW, którzy zadeklarowali dyscyplinę IŚGiE.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Oferty pracy

Oferty pracy na Wydziale MEiL oraz w firmach zewnętrznych

Ogłoszenia zewnętrzne

Do 30.06.2021 istnieje możliwość aplikowania o stypendia w ramach siódmej edycji programu "Nowe technologie dla dziewczyn", prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych organizuje dla studentów (i nie tylko) cykl spotkań dotyczących nowych technologii i prawa.

Zaproszenie na wydarzenie organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Zapraszam na prezentację pana mgr. inż. Pawła Czarniawskiego z firmy SKF, poświęconą prezentacji oprogramowania SKF Simpro Quick do symulacji jednowałowych układów wielołożyskowych.

Konkurs jest skierowany do świeżo upieczonych Inżynierów Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa