SKA z rekordem Polski

Rakieta "Grot" osiągnęła wysokość 18,5 km

SKA z rekordem Polski
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

Przyjęcia Dziekana dr hab. inż. Macieja Jaworskiego, prof. PW zostają przeniesione z 8.08.2019 na dzień  9.08.2019 w godz. 9:30-11:00.

Oferta łącznych prac przejściowej i dyplomowej magisterskiej w projekcie naukowym "Digital operations on droplets embedded into smart microfluidic architectures for application in medical diagnostics and biological research" realizowanym w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

Sesja egzaminacyjna 03.09.2019 r. – 14.09.2019 r.

Akcja kwaterunkowa dla Nowo Przyjętych Studentów

Dziekanat i Prodziekani

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Dokument podpisany 30 lipca 2019 r. zakłada współpracę na polu naukowym oraz kształcenia kadr dla energetyki jądrowej i innych gałęzi przemysłu nuklearnego.

Firma: 3pro

Program stażowy Kierunek ORLEN jest realizowany w dwóch edycjach: Kierunek ORLEN Biznes i Kierunek ORLEN Inżynieria.

W dniach 1-2. Czerwca 2019 roku, na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Sierakowie pod Przasnyszem odbyły się III Ogólnopolskie Targi Rolnicze OPEN FARM. Wydział MEiL, jako gospodarz lotniska przygotował stoisko, gdzie zaprezentował szereg bezzałogowych statków powietrznych przystosowanych do użycia w sektorze rolnictwa i leśnictwa. 

Studenci będą mieli możliwość zrobienia profesjonalnego zdjęcia do CV (na miejscu dostępny będzie fotograf), skonsultowania CV, będą też mogli napić się lemoniady i spędzić trochę czasu na leżakach.

Studia na wydziale MEiL
Koła naukowe

Na Wydziale MEiL działa obecnie 13 Kół Naukowych. Wiele z nich reprezentuje Wydział na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia.

logo-power

Projekty aktualnie realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL