Perspektywy 2020

AiR, Energetyka, LiK, MiBM zajęły I miejsce w rankingu

Perspektywy 2020
Studia na wydziale MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

13.11.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

W załączonych plikach znajdują się numery albumów wraz z informacją o średniej i przyznanych za nią  punktach oraz punkty za  osiągnięcia. Na listach znalazły się tylko te osoby, które złożyły lub przesłały pocztą wniosek papierowy. 

Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych* w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy doczynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni, w związku z czym:

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs do 30 października włącznie. Studenci, którzy nie mają podpiętego szkolenia w USOS muszą zapisać się na kurs biblioteczny samodzielnie.

Informujemy, że od dnia 26.10.2020 do dnia 6.11.2020 w godzinach 11:00 – 14:00 w Dziekanacie pokój 126 można składać dokumenty dyplomowe z terminu 4 oraz pobrać okładki na pracę dyplomową.

Ogłoszenia różne
Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Wiosną br. ogłoszono siedem konkursów w ramach poszczególnych Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz jeden konkurs “IDUB against COVID-19" jako wspólne przedsięwzięcie wszystkich Centrów Badawczych POB. Mając na uwadze duże zainteresowanie, którymi cieszyły się konkursy na granty badawcze, podjęto decyzję o uruchomieniu jeszcze w tym roku ich drugiej edycji.

Mając na uwadze zakończenie wsparcia dla protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1 z końcem roku 2020 nastąpi ich wyłączenie na serwerach Exchange poczty @pw.edu.pl.

Polscy badacze wraz z duńskim kolegą, prof. Nielsem Bonde, opisali szczątki najstarszego na świecie prassaka, którego znaleźli na Grenlandii w skałach sprzed 215 milionów lat.

Politechnika Petersburska w imieniu Instytutu Energii przedstawia swoją doroczną Szkołę Energetyczną.

Do 31.10.2020 w księgarniach Oficyny Wydawniczej PW (Gmach Główny PW oraz Gmach Administracji Centralnej ul. Noakowskiego 18/20) obowiązuje rabat  30% na publikacje wydawnictwa.

Zamówienia publiczne wydziału MEiL
Wydział MEiL
Koła naukowe
Szkoła Orłów na PW logo

Projekty realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: