MelAvio

Koło Naukowe Awioniki

MelAvio
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 28.01.2019 - 8.02.2019

Dostęp do kursu „Przysposobienie Biblioteczne” oraz "Przysposobienie biblioteczne dla Filii PW w Płocku" w terminie poprawkowym będzie aktywny w dniach 14-27 stycznia 2019.

Studenci po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunku Energetyka, Automatyka i Robotyka, Mechanika oraz Lotnictwo i Kosmonautyka przez najbliższe 3 lata będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych zakończonych egzaminem państwowym.

.

W semestrze zimowym: 02.01.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

WRS MEiL ma ponowny zaszczyt zaprezentować kolekcję Bluzy 2019

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

17 grudnia br. w Małej Auli, Gmach Główny PW.

.

Zapraszamy do udziału  w organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w dniach 8-9 grudnia br. Hackathonie+ czyli dwudniowym maratonie programowania.

Studia na wydziale MEiL
logo-power

Projekty aktualnie realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL