Perspektywy 2020

AiR, Energetyka, LiK, MiBM zajęły I miejsce w rankingu

Perspektywy 2020
Studia na wydziale MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs do 30 października włącznie. Studenci, którzy nie mają podpiętego szkolenia w USOS muszą zapisać się na kurs biblioteczny samodzielnie.

Informujemy, że od dnia 26.10.2020 do dnia 6.11.2020 w godzinach 11:00 – 14:00 w Dziekanacie pokój 126 można składać dokumenty dyplomowe z terminu 4 oraz pobrać okładki na pracę dyplomową.

Wzorem lat poprzednich, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zorganizowane będą bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym.

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe w roku 2019 dla uczestników studiów doktoranckich.

W związku z Decyzją Władz Wydział, a także wprowadzeniem strefy czerwonej w Warszawie, zajęcia na studiach niestacjonarnych w dniach 16-18.10.2020 będą odbywały się zdalnie.

Ogłoszenia różne
Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Mając na uwadze zakończenie wsparcia dla protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1 z końcem roku 2020 nastąpi ich wyłączenie na serwerach Exchange poczty @pw.edu.pl.

Polscy badacze wraz z duńskim kolegą, prof. Nielsem Bonde, opisali szczątki najstarszego na świecie prassaka, którego znaleźli na Grenlandii w skałach sprzed 215 milionów lat.

Politechnika Petersburska w imieniu Instytutu Energii przedstawia swoją doroczną Szkołę Energetyczną.

Do 31.10.2020 w księgarniach Oficyny Wydawniczej PW (Gmach Główny PW oraz Gmach Administracji Centralnej ul. Noakowskiego 18/20) obowiązuje rabat  30% na publikacje wydawnictwa.

Zachęcamy do udziału w seminarium uczelnianym poświęconym Priorytetowym Centrom Badawczym.

Zamówienia publiczne wydziału MEiL
Wydział MEiL
Koła naukowe
Szkoła Orłów na PW logo

Projekty realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: