Mateusz Sochacki

.

M.Sochacki

Stopień naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Zakład: Automatyki i Osprzętu Lotniczego
Pokój: NL138

Telefon: +48 22 234 5981
E-mail: mateusz.sochacki@pw.edu.pl

Baza wiedzy PW

Proponowana tematyka prac przejściowych

 • mechanika nieba
 • modelowanie i symulacja lotu statków kosmicznych i rakiet
 • manewry orbitalne
 • analiza i planowanie misji kosmicznych
 • nawigacja statków kosmicznych w przestrzeni okołoziemskiej, międzyplanetarnej lub międzygwiezdnej
 • modelowanie podsystemów statków kosmicznych
 • modelowanie obciążeń działających na statki kosmiczne i rakiety
 • optymalizacja
 • paralotniarstwo

Przykładowe tematy prac przejściowych

 • symulacja startu statku kosmicznego
 • symulacja manewru lądowania/deorbitacji statku kosmicznego
 • symulacja wejścia statku kosmicznego w atmosferę/manewru aerocapture z ograniczeniem ciśnienia dynamicznego/temperatury
 • symulacja konstelacji satelitarnych, określanie widoczności satelitów konstelacji GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), określanie rozmycia pozycji (DOP)
 • optymalizacja trajektorii startu/lądowania statku kosmicznego, problem Goddarda
 • wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych sztucznych satelitów (free molecular flow)
 • wyznaczanie charakterystyk refleksyjnych sztucznych satelitów (solar radiation pressure)
 • analiza rozmieszczenia obiektów w przestrzeni okołoziemskiej na podstawie danych TLE
 • wyznaczanie orbit statków kosmicznych na podstawie obserwacji naziemnych
 • wyznaczanie orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na podstawie zdjęcia jej przelotu
 • modelowanie pola grawitacyjnego obiektów o niejednorodnym kształcie (np. planetoid) - modele oparte na harmonikach sferycznych, skupiskach masy (mascons) i wielościanach
 • modelowanie cienia Ziemi
 • modelowanie pracy urządzenia typu star tracker – określanie orientacji przestrzennej kamery na podstawie zdjęcia gwiazd
 • optymalizacja podziału rakiety wielostopniowej
 • opracowanie modelu numerycznego powierzchni pokrytej kraterami na potrzeby symulacji nawigacji wizyjnej podczas manewru lądowania
 • optymalizacja trajektorii lotu międzyplanetarnego, asysty grawitacyjne
 • porównanie symulacji lotu międzyplanetarnego z metodą patched-conics
 • porównanie manewrów orbitalnych wykonywanych z użyciem małego i dużego ciągu (zmiana promienia orbity, zmiana płaszczyzny orbitalnej)
 • symulacja lotu międzyplanetarnego z wykorzystaniem żagla słonecznego
 • symulacja ruchu wielu (~1000) obiektów pod wpływem wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego
 • symulacja dyspersji odłamków w wyniku kolizji statków kosmicznych
 • opracowanie narzędzia do poszukiwania minimum funkcji na podstawie skończonej listy punktów
 • opracowanie algorytmu do generowania losowej orientacji przestrzennej o rozkładzie jednorodnym
 • interpolacja funkcji okresowych wielu zmiennych z wykorzystaniem harmonik sferycznych
 • symulacja startu paralotni/szybowca za wyciągarką/na holu
 • opracowanie aplikacji do rejestracji danych na platformie Android z obsługą zdalną za pośrednictwem wiadomości SMS