The validity of the students card

We would like to inform that due to the external law*  according to which the Poland is treated as the red zone and our University is working under the restricted service cicrumstances, according to this situation the students cards are going to remain valid during the current circumstances or if University service will be suspended and 60 days after the end of this situation.

There is no need to go personally to any University unit for prolongation of the student card.

*Podstawa prawna:

Art. 51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374)  oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1835)