Oprogramowanie

Oprogramowanie zainstalowane w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydz. MEiL PW

Dostęp do licencji ANSYS (ANSYS Academic Teaching Introductory). Bezpłatne oprogramowanie dla studentów w ramach "ANSYS Academic".