Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sławomir Sibilski

Sibilski

Podstawowe informacje:

 • Studia na wydziale MEiL w latach 1970 - 1975 
 • Praca doktorska obroniona na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: " Stateczność dynamiczna jednowirnikowego śmigłowca z podwieszonym ładunkiem" obroniona w 1980 roku. Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa raca doktorska została wyróżniona 
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika uzyskany w 1999 roku na wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Modelowanie dynamiki granicznych stanów lotu statków powietrznych o podwyższonej manewrowości". Habilitacja wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną WAT w roku akademickim 1999/2000.
 • Tytuł profesora nauk technicznych uzyskany w roku 2005.

Zainteresowania naukowe:

 • stateczność i sterowności dynamicznej obiektów latających
 • aerodynamika doświadczalna
 • nieliniowe zagadnienia dynamiki lotu w ujęciu symulacyjnym;
 • dynamika granicznych stanów lotu samolotów i śmigłowców.
 • bifurkacyjna analiza nieliniowych zagadnień dynamiki lotu
 • aerodynamika i aeromechanika lotu owadów i ptaków w aspekcie zastosowań modelowania dynamiki lotu i systemów sterowania ornitopterów i entomopterów

Doświadczenie zawodowe

 • 1981 – 2000 wojskowy nauczyciel akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej, ostatni stopień wojskowe – pułkownik sił powietrznych RP
 • Od 2000 roku docent, a od 2006 roku profesor w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
 •  2000 – 2003 profesor nadzwyczajny na Wydziallw Mechanicznym Politechniki Radomskiej
 • 2003 – 2007 profesor nadzwyczajny na Politechniki Wrocławskiej, współorganizator specjalności Inżynieria Lotnicza na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn i Wydziałowego Zakładu Inżynierii Lotniczej na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym.
 • 2007 – 2009 profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej. Współorganizator specjalności Bezzałogowe Statki Powietrzne na kierunku studiów Robotyka i Automatyka, w Katedrze Robotyki i Automatyki wydziału Mechanicznego PB.
 • 2009 -2015 profesor nadzwyczajny na Politechnice Wrocławskiej, gdzie do 2014 roku kierował zakładem Inżynierii Lotniczej w Instytucie Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym PWr.

Współpraca zagraniczna

 • Carleton University, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Kanada

Ważniejsze publikacje

Książki

 • W. Sobieraj, K. Sibilski; Ilustrowany Leksykon Lotniczy, tom 3 Pionowzloty, Wydawnictwo Komunikacji i łączności, Warszawa, 1992, ISBN: 83-206-0983-6, 434 strony.
 • J. Błaszczyk, K. Sibilski; Niewidzialne samoloty, wyd. Bellona, 1997, ISBN: 83-11-08461, 120 stron.
 • K. Sibilski; Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu obiektów latających, wyd. MN, 2004, ISBN: 83-906620-8-6; 315 stron.
 • W. Łucjanek, K. Sibilski; Wstęp do dynamiki lotu śmigłowca, Wyd. ITWL, 2007, ISBN: 978-83-914337-4-9, 112 strom.
 • J. Maryniak, K. Sibilski (edytor); Mechanika w Lotnictwie’ ML-XIV Tom 1, Tom 2, wyd. PTMTiS, 2010, ISBN: 978-83-932107-3-2.
 • K. Sibilski (edytor); Mechanika w Lotnictwie’ ML-XV Tom 1, Tom 2, Wyd. PTMTiS, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-932107-3-2.
 • K. Sibilski (edytor); Mechanika w Lotnictwie’ ML-XVI Tom 1, Tom 2, wyd. PTMTiS. Warszawa, 2014, ISBN 978-83-932107-3-2.

Artykuły  w periodykach naukowych oraz rozdziały w monografiach

 • K. Sibilski; “A study of the flight dynamics helicopter carrying an external load using bifurcation theory and continuation methods”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 41, No. 4, 2003, str. 167-187.
 • K. Sibilski; „Dynamics of Micro Air Vehicle with Flapping Wings”, Acta Polytechnica, vol. 44, No. 2, 2004, str. 15-21
 • K. Sibilski, J. Maryniak, A Olejnik; “On Application Biomimic Sensors to Micro Aerial Vehicle Guidance, Navigation and Control”, The Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16 No. 6A (2007)
 • P. Czekałowski, K. Sibilski, „Wpływ Prędkości Lotu Entomoptera Na Generowane Obciazenia Aerodynamiczne”, Modelowanie Inzynierskie, nr 45, t. 14, rok 2012, ISSN 1896-771X.
 • P. Czekałowski, ; K. Sibilski, „Badania eksperymentalne entomoptera w locie postępowym w tunelu wodnym”, Mechanika w Lotnictwie ML XV, Edytor. K. Sibilski, Wyd. PTMTiS, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, s. 119 – 136.
 • M. Garbowski, K. Silski, „Identyfikacja pochodnych aerodynamicznych mikrosamolotu”, Mechanika w Lotnictwie -ML XV, Ed. K. Sibilski, Wyd. PTMTiS, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, s. 525 – 538.
 • Jaroszewicz,  J. Sąsiadek, K. Sibilski, “Modeling and Simulation of Flapping Wings Entomopter in Martian Atmosphere”. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Vol. Aerospace Robotics, Ed. J. Sasiadek, Springer Verlag, XII, 2013, pp 143-162.
 • K. Sibilski, A. Zyluk; Modeling, “Simulation and Control of Microelectromechanical Flying Insec”t; Solid State Phenomena, Vol. Mechatronic Systems and Materials IV, ISBN-13: 978-3-03785-637-6, 2013, p. Pp 206 – 220.
 • K. Sibilski, A. Zyluk; Modeling, “Simulation and Control of Microelectromechanical Flying Insect”; Solid State Phenomena, Vol. Mechatronic Systems and Materials IV, ISBN-13: 978-3-03785-637-6, 2013, p. Pp 206 – 220.
 • K. Sibilski, K. Falkowski; “Zawieszenia magnetyczne w systemie startu i lądowania – projekt GABRIEL”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, RUTMech. T. XXX, z. 88/13, 23013 s. 249-258.
 • K. Sibilski, K. Falkowski, A. Olejnik, „Magnetyczny System Startu i Lądowania Statkow Powietrznych – Projekt Gabriel”, Mechanika w Lotnictwie ML-XVI, Ed. K. Sibilski, PTMTiS, Warszawa 2014 (będzie opublikowane).
 • P. Czekałowski, K. Sibilski, T. Drewniak, A. Żyluk; Experimental analysis of aerodynamic performance of flapping wings nano aerial vehicles; Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 3 2014, DOI: 10.5604/12314005.1133161
 • K. Sibilski, M. Kowalski, A. Żyluk;  Aerodynamic measurements micro air vehicle,  Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 4 2015;  DOI: 10.5604/12314005.1168511
 • K. Sibilski, M. Kowalski, A. Żyluk; Simulation studies of micro air vehicle,  Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 4 2015,  DOI: 10.5604/12314005.1168482
 • K. Sibilski, M. Kowalski, A. Żyluk;  Studies and tests of micro aerial vehicle during flight;  Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 4 2015;  DOI: 10.5604/12314005.1168466 

Artykuły w recenzowanych wydawnictwach konferencji naukowych

 • K. Sibilski et all.; “Aircraft Climbing Flight Dynamics with Simulated Ice Accretion”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 10, No 17-18, CD-ROM, 2004, AIAA 2004-4948 TP.
 • J. Borgoń, P. Tobiasz, K. Sibilski; “The Required and Available Time in Emergencies -Example with Mi-8 and Mi-17 Helicopters”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 10, No. 17-18, CD-ROM, 2005, AIAA 2005-5905 TP.
 • R. Róziecki, K. Sibilski; “The Continuation Design Framework for Nonlinear Aircraft Control”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 11, No. 1-5, CD-ROM, 2006, AIAA 2006-426 TP.
 • J. Manerowski, K. Sibilski, F. Zgrzywa; “A Neural Model of Coefficients of Forces and Moments of Aerodynamic Forces for a Turboprop Aircraft”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 11, No. 19-20, CD-ROM, 2006, AIAA 2006-6281 TP.
 • K. Sibilski; “The Bifurcation Tailoring for Nonlinear Entomopter Control”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 11, No. 29-20, CD-ROM, 2006, AIAA 2006-6370 TP.
 • K. Sibilski; “Prediction of Helicopter Critical Flight Regimen by Continuation and Bifurcation Methods”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 11, No. 19-20, CD-ROM, 2006, AIAA 2006-6633 TP.
 • Jaroszewicz, K. Sibilski; A. Sibilska, A. Żyluk; “Biomimic Sensors Guided Flight Stability and Control for Flapping Wings Autonomous Micro Air Vehicle (Entomopter)”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 12, No. 1-5, CD-ROM, 2007, AIAA 2007-664 TP.
 • K. Sibilski et all.; “Entomopter Manoeuvrability Enhancement by Deformations Control of Flexible Flapping Wings”, AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 12, No. 18-17, CD-ROM, 2007, AIAA 2007-1762  TP.
 • J. Maryniak, M. Lasek, K. Sibilski, A. Żyluk; “Some Thoughts on Aircraft Accidents Reconstruction and Simulation – a Forensic Engineering Case Studies” AIAA Meeting Papers on Disc, Vol.13, No. 1-5, CD-ROM, 2008, AIAA 2008-190 TP.
 • J. Pietrucha, K. Sibilski, Sibilska-Mroziewicz A., Zlocka M., Zyluk A., “Comparative Analysis of Wing Rock Control”,, AIAA Meeting Papers on Disc (DVD-ROM), vol. 14 no. 1, 2009, AIAA-2009-56 TP.
 • M. Lasek, K. Sibilski, “Aircraft accidents aetiology from catastrophe theory point of view” Proceedings of ICAS Congress CD ROM, 2010.
 • K. Sibilski, W. Wroblewski, “The Influence of Free-Play and Friction in Elevator Control System on Aircraft Dynamics”, AIAA Meeting Papers on Disc, vol. 15 no 1, DVD ROM, 2010, AIAA-2010-488 TP.
 • J. Błaszczyk, K. Sibilski, “Modeling of Helicopter Self-defense System”, AIAA Meeting Papers on Disc, vol. 15 no 1, DVD ROM, 2010, AIAA-2010-36 TP.
 • K. Sibilski, J. Zurek, A. Zyluk, :Microelectromechanical Flying Insects - State of the Art”, Proceedings of the 27th ICAS Congress, ICAS2010-1.2ST1 TP, CD ROM, 2010.
 • K. Sibilski, W. Wróblewski, “Prediction of Aircraft Spin Characteristics by Continuation And Bifurcation Methos”, AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, 2012, DOI: 10.2514/6.2012-4799, 20012, AIAA 2012-4799 TP.
 • M. Kmiecik, K. Sibilski; “3D Attitude Estimation in Indoor Environments with a Complementary Filter for the Special Orthogonal Group SO(3)”, Conference Proceeding Series, Published by AIAA, © 2013, eISBN: 978-1-62410-181-6, DOI:10.2514/MASM13, AIAA Conference Proceeding - At Mtg – Online (http://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2013-769, AIAA 2013-0789 TP.
 • K. Sibilski, A. Żyluk, P. Czekałowski, “Influence of Cruise Flight Speed of Entomompter on Aerodynamics Loads”, 51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition 07 - 10 January 2013, Grapevine (Dallas/Ft. Worth Region), Texas, , © The American Institute of Aeronautics and Astronautics, DOI: 10.2514/6.2013-770, AIAA Conference Proceeding at Mtg – Online: (http://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2013-770); AIAA 2013-0770 CP.
 • P. Felisiak, K. SDibilski, J. Sąsiadek, W. Wróblewski; “Spacecraft Rendezvous in Elliptical Orbit using Nonlinear Prediction Control”, AIAA SciTech 2014, DOI: 10.2514/6.2014-0091, AIAA 2014-0091 TP.
 • K. Sibilski, K. Falkowski, A. Olejnik, „Magnetyczny System Startu i Lądowania Statkow Powietrznych – Projekt Gabriel”, Mechanika w Lotnictwie ML-XVI, Ed. K. Sibilski, PTMTiS, Warszawa 2014 (będzie opublikowane).
 • P. Felisiak, K. Sibilski, W. Wróblewski; Numerical model of spacecraft in an eliptical orbit, PCM-CMM 2015, 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics, Gdańsk, 8-11 Wrzesień 2015

Kierowanie projektami badawczymi

 • nr 9 T12C 061 08 „Modelowanie dynamiki granicznych stanów lotu bojowych statków powietrznych (samolotów i śmigłowców)”, (1995 – 1997);
 • nr Rej. 9 T12C 002 15 „Bifurkacyjna analiza nieliniowych zagadnień mechaniki lotu”, kierownik projektu (1997 - 2000);
 • nr 0 T00A 063 19 (promotorski) „Wpływ interferencji aerodynamicznej na ruch zrzucanych z samolotu zasobników”, ), (2000 – 2002);
 • nr 0 T00A 031 20 (promotorski) „Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu dynamiki lotu bomb lotniczych”, (2001 – 2003);
 • nr 0 T00B 063 21, „Uskrzydlony sterowany zestaw zwiększający zasięg i donośność klasycznych bomb lotniczych-modelowanie i badania symulacyjne”,  (2001 – 2004);
 • nr. 0 T00B 020 24, (promotorski) „Modelowanie i badanie układów śledzenia celów latających o zmieniającej się konfiguracji”, (2003- 2005).
 • nr 4 T12C 023 30, „Modelowanie, identyfikacja oraz analiza porównawcza (na podstawie badań w locie) charakterystyk dynamicznych autonomicznych sterowanych mikrosamolotów w różnych układach aerodynamicznych” (2006 – 2008).
 • nr  0 T00B 020 30, „Modelowanie matematyczne, badania symulacyjne i eksperymentalne autonomicznie sterowanego spadochronu szybującego (PPG) przeznaczonego do precyzyjnego przenoszenia ładunków” (2006 – 2009).
 • nr 0 T00B 015 30, (promotorski) „Modelowanie systemów obrony biernej śmigłowca przed pociskami samonaprowadzającymi się na podczerwień” (2006 – 2008).
 • nr 0 T00B 003 30 (promotorski) „Wpływ luzów i tarcia w układzie wykonawczym steru wysokości na dynamikę systematycznych ruchów samolotu” (2006 – 2008).
 • nr N501 - O/0045/32 (promotorski) „Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu systemu celowniczego śmigłowca” (2007 – 2009).
 • N514 1872 39, projekt własny, (Grant MNiSzW oraz NCBiR),”Nano-mikro elektromechaniczny latający owad". Okres realizacji 2010 – 2013. Projekt zakończony, i rozliczony.
 • R00 0030 11, projekt rozwojowy MNiSzW potem NCBiR pt.: „System detekcji aktywności istot żywych w pomieszczeniach zakrytych i budynkach oraz ochrony i monitorowania obiektów z latającym nanorobotami w układzie entomoptera”, Okres realizacji projektu – lata od 2010 do 2013. Projekt zakończony i rozliczony.
 • 7 PR UE, CPI-GA-2011-284884, Grant 7 PR UE – P7-AAT-2011-TD-1. Grant Agreement # 294884, Tytuł projektu: “Integrated Ground and on-Board system for Support of the Aircraft safe Take-off and Landing”, akronim “GABRIEL”. Okres realizacji – lata od 2011 do 2014). Projekt zakończony i rozliczony.

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1982 r.).
 • Amerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki (od 2000 r.), od 5. 01. 2005 AIAA associate fellow
 • Polskie Stowarzyszenie Aeronautyczne (od 2008 roku)
 • Reprezentant Polski w Panelu AVT (Applied Vehicles Tecgnology) Naukowej Organizacji Paktu Północno Atlantyckiego (S&T NATO – dawny AGARD) (od 2008 roku)
 • Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN (2002 – 2015)
 • Komitet Naukowy Atmosferycznej Mechaniki Lotu Amerykańskiego Instytutu Aeronautyki i Astronautyki, (AIAA Atmospheric Flight Mechanics Technical Committee – AIAA AFM TC (od 2004 roku)

Wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi w 2000 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi w 2006 r.;
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju)
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
 • Nagrody indywidualne i zespołowe Rektora WAT, Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Rektora Politechniki Warszawskiej, Rektora Politechniki Białostockiej, Dyrektora Instytutu Lotnictwa, Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.