dr hab. inż. Piotr Lichota

PL_meil

Podstawowe informacje:

 • Habilitacja - RND Inżynieria Mechaniczna PW, 2021
 • Studia doktoranckie na wydziale MEiL w latach 2011-2014 (z wyróżnieniem)
 • Studia na wydziale MEiL w latach 2006 - 2011 (z wyróżnieniem) 
  Lotnictwo i Kosmonautyka - Automatyka i Systemy Lotnicze

Zainteresowania naukowe:

 • Dynamika lotu,
 • Identyfikacja modeli ruchu statków powietrznych, układów i procesów lotniczych,
 • Metody optymalizacji,
 • Modelowanie i symulacja w środowisku MATLAB

Publikacje naukowe:

 • Lichota P.: "Unstable tilt-rotor maximum likelihood wavelet-based identification from flight test data", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, t. 95(8), str. 1275-1288, 2023
 • Lichota P.: "Wavelet Transform-Based Aircraft System Identification", Journal of Guidance, Control and Dynamics, t.46(2), str. 350-361, 2023
 • Sahbon N., Jacewicz M., Lichota P., Strzelecka K.: "Path-Following Control for Thrust-Vectored Hypersonic Aircraft", Energies, t. 16(5), Paper 2501, 2023
 • Lichota P., Jacewicz M., Głębocki R., Miedziński D.: "Wavelet-Based Identification for Spinning Projectile with Gasodynamic Control Aerodynamic Coefficients Determination", Sensors, t.22(11), Paper 4090, 2022
 • Lichota P. :"Zastosowanie transformaty falkowej do estymacji pochodnych stabilności i sterowania", Mechanika w Lotnictwie ML-XX 2022, PTMTS, Kazimierz Dolny, listopad 2022, str.277-286
 • Pawełek A., Lichota P.: "Arriving air traffic separations generalized model identification", Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, t.70(2), Paper e140556, 2022
 • Jacewicz M., Lichota P., Miedziński D., Głębocki R.: "Study of Model Uncertainties Influence on the Impact Point Dispersion for a Gasodynamicaly Controlled Projectile", Sensors, t.22(9), Paper 3257, 2022
 • Lichota P.: "Aircraft system identification using simultaneous quantized harmonic input signals", Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, t. 68(6), str. 1351-1362, 2020
 • Lichota P., Dul F., Karbowski A.: "System Identification and LQR Controller Design with Incomplete State Observation for Aircraft Trajectory Tracking", Energies, t. 13(20), Paper 5354, 2020
 • Lichota P.: "Multi-Axis Inputs for Identification of a Reconfigurable Fixed-Wing UAV", Aerospace, t. 7(8), Paper 113, 2020
 • Dul F., Lichota P., Rusowicz A.: "Generalized Linear Quadratic Control for a Full Tracking Problem in Aviation", Sensors, t. 20(10), 2020, Paper 2955
 • Lichota P., Jacewicz M., Szulczyk J.: "Spinning gasodynamic projectile system identification experiment design", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, t.92(3), 2020
 • Jimenez  P.,  Lichota  P.,  Agudelo  Noreña  D.,  Rogowski  K.:  "Experimental Validation of Total Energy Control System for UAVs", Energies, t. 13(1), 2020, Paper 14
 • Lichota P., Szulczyk J., Tischler M. B.., Berger T.: "Frequency Responses Identification from Multi-Axis Maneuver with Simultaneous Multisine Inputs", Journal of Guidance, Control and Dynamics, t.42(11), 2019, str. 2550-2556
 • Pawełek A., Lichota P.:"Arrival air traffic separations assessment using Maximum Likelihood Estimation and Fisher Information Matrix", 20th International Carpathian Control Conference, IEEE, Kraków-Wieliczka, maj 2019, str. 624-629
 • Szulczyk J., Lichota P.: "Evolutionary Algorithm Based Multisine Inputs", 20th International Carpathian Control Conference, IEEE, Kraków-Wieliczka, maj 2019, str. 411-416
 • Pawełek A., Lichota P.: "Arrival Traffic Separations Modelling By Using Continuous Probability Distributions", 16th Symposium of Structural Dynamics DYNKON 2019, MATEC, Rzeszów-Kombornia, maj 2019, Vol. 285, Paper 00013
 • Pawełek A., Lichota P., Dalmau R., Prats X. :"Fuel-Efficient Trajectories Traffic Synchronization", Journal of Aircraft, t. 56 (2), 2019, str. 481-492
 • Lichota P., Tischler M. B., Szulczyk J., Berger T.: "Frequency Responses Identification from Multi-axis Multisine Manoeuvre" AIAA Scitech 2019 Forum, San Diego, USA, 2019, AIAA 2019-1322
 • Agudelo Noreña  D., Lichota P. : "Implementation of bio-inspired algorithms in the System Identification of a FAR-23 aircraft", Tecciencia, t.14 (27), 2019, str. 61-71
 • Lichota P.: "Identyfikacja nieparametryczna obiektu wzbudzonego D-optymalnym wymuszeniem multi-step", Mechanika w Lotnictwie ML-XVIII 2018, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2018, t. II, str.91-100.
 • Rogowski K., Hansen M. O. L., Hansen R., Piechna J., Lichota P.: "Detached Eddy Simulation Model for the DU-91-W2-250 Airfoil", Journal of Physics: Conference Series, t. 1037, 2018, Paper 022019
 • Rogowski K., Hansen M. O. L., Lichota P.: "2-D CFD Computations of the Two-Bladed Darrieus-Type Wind Turbine", Journal of Applied Fluid Mechanics, t. 11 (4), 2018, str. 835-845
 • Lichota P., Szulczyk J., Noreña D. A., Vallejo Monsalve F.A.: "Power spectrum optimization in the design of multisine manoeuvre for identification purposes", Journal of Theoretical and Applied Mechanics, t. 55 (4), 2017, str. 1193–1203.
 • Pawełek  A., Dalmau R., Lichota P., Prats X.: "Arrival traffic synchronisation with Required Time of Arrivals for fuel-efficient trajectories", 17th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Denver, USA, czerwiec 2017, AIAA 2017-3770.
 • Lichota. P, Sibilski K., Ohme P., "D-Optimal Simultaneous Multistep Excitations for Aircraft Parameter Estimation", Journal of Aircraft, t. 54 (2), 2017, str. 747-758.
 • Lichota P., Szulczyk J.: "Output Error Method for Tiltrotor Unstable in Hover", Archive of Mechanical Engineering, t. LXIV (1), 2017, str.23–36.
 • Lichota P., Pawełek A.: "Zastosowanie analizy odpowiedzi częstotliwościowej do estymacji pochodnych stabilności i sterowania samolotu transportowego", XII Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, PTMTS, Supraśl, marzec 2017, str.49-50.
 • Rogowski K., Hansen M. O. L., Maroński R., Lichota P.: "Scale Adaptive Simulation Model for the Darrieus Wind Turbine", Journal of Physics: Conference Series, t. 753, 2016, Paper 022050.
 • Lichota P., Maroński R.: "Effect of G-force on pilot in multi-step multi-axis manoeuvre", Biomechanics 2016, PTB, Biała Podlaska, wrzesień 2016.
 • Noreña D. A., Lichota P.: "Optimal power spectrum in the multisine experiment design", Actas de Ingeniería, t. 2, 2016, str. 160-167.
 • Noreña D. A., Lichota P.: "Optimal power spectrum in the multisine experiment design", Desarrollo e Innovación de Ingeniería, IAI, Medellín, Kolumbia, sierpień 2016, str. 247–259.
 • Lichota P., Ohme P., Sibilski K.: "Simultaneous Multi-step Excitations for Aircraft System Identification", AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, AIAA, Waszyngton D.C, USA, czerwiec 2016, AIAA 2016-3704.
 • Lichota P., Rogowski K., Szulczyk J.: "Identyfikacja parametryczna statków powietrznych poprzez manewry typu Multi-axis", Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2016, t. I, str.263-269.
 • Rogowski K., Maroński R., Lichota P.: "Analiza numeryczna charakterystyk aerodynamicznych profilu NACA 0015 w zastosowaniu do turbin wiatrowych typu Darrieusa", Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2016, t. II, str.193-199.
 • Szulczyk J., Lichota P., Rogowski K.: "Optymalizacja spektrum mocy wymuszeń typu Multisine na potrzeby Sys-ID", Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2016, t. II, str.235-244.
 • Tabuła M., Pietrucha J., Lichota P., Rogowski K.: "Mechanizm drgań samowzbudnych na przykładzie oscylatora na taśmociągu", Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2016, t. II, str.245-252.
 • Lichota P., Noreña D. A.: "A Priori Model Inclusion in the Multisine Maneuver Design", 17th International Carpathian Control Conference, IEEE, Tatrzańska Łomnica, Słowacja, maj 2016, str. 440-445.
 • Lichota P.: "Inclusion of the D-optimality in multisine manoeuvre design for aircraft parameter estimation", Journal of Theoretical and Applied Mechanics,  t. 54 (1), 2016, str.87-98.
 • Lichota P., Rogowski K., Maroński R.: "Simultaneous Harmonic Multisine Excitations Design with A-Priori Knowledge of Aerodynamic Derivatives", 6th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization, LFME, Ateny, lipiec 2015, t. II, str.440-447.
 • Lichota P., Ohme P.: "Design and Analysis of new Multi Axis Input Manoeuvres for Aircraft Sys-ID", DLR IB 111-2014/46, Braunschweig, Niemcy, listopad 2014.
 • Lichota P.: "Identyfikacja parametryczna modelu matematycznego samolotu z wykorzystaniem jednoczesnych wychyleń powierzchni sterowych", Praca doktorska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2014.
 • Lichota P., Złocka M.: "Metody inicjalizacji do identyfikacji parametrycznej statku powietrznego na podstawie Rejestratorów Lotu (FDR)", Pomiary, Automatyka, Kontrola, t. 59 (11), 2013, str.1160-1162.
 • Lichota P., Lasek M.: "Maximum Likelihood Estimation: A method for flight dynamics - Angle of attack estimation", 14th International Carpathian Control Conference, IEEE, Rytro, maj 2013, str.218-221.
 • Lichota P., Lasek M.: "Maximum Likelihood Estimation for Identification of Aircraft Aerodynamic Derivatives", Archive of Mechanical Engineering, t. LX (2)., 2013, str.219–230.
 • Lasek M., Lichota P.: "Aircraft dynamic model identification on the basis of flight data recorder registers", Challenges of Modern Technology, t. 4 (1), 2013, str.16–20.
 • Lasek M., Lichota P.: "Identyfikacja parametryczna statków powietrznych na podstawie danych z rejestratorów lotu", Mechanika w Lotnictwie ML-XV 2012, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2012, t. I, str.91-99.
 • Lichota P., Złocka M.: "Modelowanie i symulacja startu samolotu z wektorowanym ciągiem", Mechanika w Lotnictwie ML-XV 2012, PTMTS, Kazimierz Dolny, maj 2012, t. II, str.627-637.Indywidualna nagroda I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021, Politechnika Warszawska, październik 2022 

Patenty:

 • PL 242077: Lichota P.: "Układ do stabilizacji trajektorii pocisku" (rozwiązanie aerodynamiczne), 2022, WUP 03/2023
 • PL 242078: Lichota P.: "Układ stabilizacji trajektorii pocisku" (rozwiązanie mechaniczne), 2022, WUP 03/2023

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Prezes Urzędu Patentowego RP, International Invention and Innovation Show INTARG 2020, nagroda za wynalazek VECTOR, 2020
 • Złoty medal XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, International Invention and Innovation Show INTARG 2020, nagroda za wynalazek VECTOR, 2020
 • Srebrny medal XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, International Invention and Innovation Show INTARG 2020, nagroda za wynalazek MoveMass, 2020
 • Indywidualna nagroda I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021, Politechnika Warszawska, październik 2022
 • Indywidualna nagroda III stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2019, Politechnika Warszawska, październik 2020
 • Zespołowa nagroda I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku 2018, Politechnika Warszawska, październik 2019
 • Indywidualna nagroda II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2016, Politechnika Warszawska, październik 2017
 • Indywidualna nagroda III stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2014, Politechnika Warszawska, październik 2015
 • II nagroda w VII Ogólnopolskim Konkursie Młodzi Innowacyjni 2015, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, marzec 2015
 • Nagroda za najlepsze wystąpienie w sesji Mechanika, Automatyka i Robotyka na VII International PhD Students and Young Scientists Conference "Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology", wrzesień 2012.

 Wykłady zapraszane:

 • "Selected aspects of online multi-axis inputs design", XII Congreso Colombiano de Métodos Numéricos, Bogota, Kolumbia, 24-10-2019
 • "Identyfikacja modelu ruchu samolotu wzbudzonego jednoczesnymi wymuszeniami multisine", Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2018-12-17

 Staże zagraniczne:

 • Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Facultad de la Ingeniería, Bogota, Kolumbia, październik - listopad 2019
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Flugsystemtechnik, Abteilung Flugdynamik und Simulation, Braunschweig, Niemcy, luty 2013 - marzec 2014.

 Udział w projektach naukowych:

 • "Opracowanie  gazodynamicznego  modułu  sterującego,  precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego", NCBiR, DOB-SZAFIR/03/B/002/01/2021
 • "Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet", NCBiR, DOB-BIO8/10/01/2016
 • "Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrznym z uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka", NCBiR, PBS2/B6/19/2013
 • "Implementación de algoritmos optimización bioinspirados en la identificación de sistemas de aeronaves categoría FAR-23", USBBOG, CBI 013-005
 • "Detached eddy simulation of a horizontal-axis wind turbine with a new type vortex generators", ICM, GA65-29
 • "Design and Analysis of new Multi Axis Input Manoeuvres for Aircraft Sys-ID", Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Braunschweig, Niemcy, EFS - POKL.04.01.01-00-061/10-00
 • "Generalized Linear Quadratic Control for Full Tracking Problems in Aviation”, Grant Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 2020, RND IŚGiE 2020 
 • "Opracowanie metody falkowej do identyfikacji modelu ruchu statku powietrznego", Grant Dziekański 2021,  MEiL PW,
 • "Wpływ turbulencji na dokładność identyfikacji samolotu wzbudzonego zbiorem wieloosiowych wymuszeń multisine”, Grant Dziekański 2019,  MEiL PW,
 • "Wykorzystanie charakterystyk częstotliwościowych do identyfikacji parametrycznej obiektu wzbudzonego zbiorem wieloosiowych wymuszeń multisine", Grant Dziekański 2018,  MEiL PW,

Działalność dydaktyczna:

 • "Kreatywna Fizyka i Technika – program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski", NCBiR, POWR.03.01.00-00-U0005/17-00
 • "System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych - Platforma Przemysłu 4.0"- EFS- POWR.03.05.00-00-Z306/17-00
 • VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - koordynator współpracy z Kołem Fizycznym w przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad
 • Fundacja Projekt Mokotów - Organizacja i koordynacja wizyty uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i małych miejscowości, 2018
 • Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Opieka nad grupą stażystów w ITLiMS, 2017

Kursy i szkolenia:

 • 2021 - M_o_R Practitioner Risk Management Certification, AXELOS
 • 2019 - Prince 2 Foundation Certificate in Project Management, AXELOS
 • 2019 - Agile PM Foundation Certificate in Project Management, AXELOS
 • 2019 - Korupcja w administracji publicznej, CBA
 • 2019 - Korupcja w biznesie, CBA
 • 2019 - Przeciwdziałanie korupcji, CBA
 • 2016 - AIAA Aircraft and Rotorcraft System Identification: Engineering Methods and Hands-on Training using CIFER, AIAA
 • 2015 - MATLAB SLRT - Generowanie kodu z wykorzystaniem Simulink Coder, ONT
 • 2014 - Entrepreneurship training, Fuentek
 • 2013 - MATLAB MLPC - Obliczenia równoległe i rozproszone, ONT
 • 2013 - MATLAB MLGU - Tworzenie interfejsów graficznych, ONT
 • 2013 - MATLAB MLBE - Wprowadzenie, ONT
 • 2012 - Statistica w planowaniu badań i analizie danych, StatSoft
 • 2012 - Meshmorphing, MESco
 • 2012 - Nieliniowości i kontakt w MES, MESco
 • 2012 - Optymalizacja konstrukcji w ANSYS DesignXplorer, MESco
 • 2012 - Środowisko Workbench oraz ANSYS Fluent 14, MESco
 • 2012 - Wprowadzenie do analiz kompozytów w ANSYS, MESCo
 • 2012 - Wprowadzenie do UDF-ów, Symkom
 • 2012 - Zaawansowane tworzenie siatek (ICEM CFD), Symkom
 • 2009 - MSC. Nastran & MSC. Patran QuickStart, EC Engineering
 • 2009 - Modelowanie obiektów 3D i złożeń, dokumentacja płaska - NX 5, Siemens PLM
 • 2008 - Kurs Programu Solid Edge
 • 2008 - Kurs Programu AutoCad
 • 2004 - First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations

 Inne:

 • Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej w "Belt and Road" Aerospace Innovation Alliance (BRAIA) od 2019
 • Pełnomocnik przewodniczącego komitetu organizacyjnego wystawy i konferencji polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości "Per Aspera Ad Astra", 22-23.10.2018;
  • Lichota P., Rusowicz A.: "Per Aspera Ad Astra - Wystawa i Konferencja", Szkoła Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 2. wyd., Politechnika Warszawska, Warszawa, 2018, str. 11-17
 • Członek grupy roboczej NATO AVT-324 (Multi-disciplinary design approaches and performance assessment of future combat aircraft) od 2018
 • Ekspert w Zespole Kontrolującym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie Bridge Alfa, 2023
 • Ekspert w Zespole Konkursowym "Kosmos i Autonomia" Ministerstwa Obrony Narodowej, 2020
 • Ekspert EPRD Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w procesie włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 2020 
 • Ekspert w Zespole Konkursowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Polski Produkt Przyszłości" w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2021
 • Ekspert w Zespole Konkursowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Polski Produkt Przyszłości" w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2019
 • Członek rady redakcyjnej działu Aerospace Control wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing od 2019
 • Redaktor wydania specjalnego czasopisma Processes: "Advancement in Computational Fluid Mechanics and Optimization Methods" oraz "System Identification: Latest Advances and Prospects", a także wydań specjalnych czasopism Aerospace :"Flight Control" i Energies: "Modeling for Energy Consumption Analysis"
 • Członek rady redakcyjnej American Journal od Aerospace Engineering od 2020
 • Członek komitetu organizacyjnego i komitetu naukowego XX konferencji „Mechanika w Lotnictwie" ML-XX 2022, PTMTS, Kazimierz Dolny, Maj 2022
 • Członek komitetu organizacyjnego i komitetu naukowego XIX konferencji „Mechanika w Lotnictwie" ML-XIX 2020, PTMTS, online, Maj 2020
 • Członek komitetu organizacyjnego XVIII konferencji „Mechanika w Lotnictwie" ML-XVIII 2018, PTMTS, Kazimierz Dolny, Maj 2018
 • Członek komitetu organizacyjnego XVII konferencji „Mechanika w Lotnictwie" ML-XVII 2016, PTMTS, Kazimierz Dolny, Maj 2016
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr od 2020
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Informatyzacji 2017-2020
 • Członek European Aeronautics Science Network od 2020
 • Członek American Institute of Aeronautics and Astronautics od 2016
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 2016
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, koło przy Instytucie Lotnictwa od 2020, w tym członek z wyboru komisji rewizyjnej od 2022 r.
 • Członek komitetu naukowego 6th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization, LFME, Ateny, lipiec 2015
 • Recenzent czasopism: Aerospace; Applied Mathematical Modeling; Applied Geography; Applied Sciences; Aircraft Engineering and Aerospace Technology; Archive of Mechanical Engineering; Automatica; CEAS Aeronautical Journal; Mechanism and Machine Theory; Pomiary, Automatyka, Robotyka; Processes; Science Progress; i materiałów konferencyjnych: 45th European Rotorcraft Forum 2019, International Conference on Physics, Mathematics and Statistics - ICPMS 2018; Mechanika w Lotnictwie ML-XVIII 2018

 Dydaktyka: