prof. nzw. dr hab. inż Ryszard Maroński

RM

Podstawowe informacje:

 • Studia na wydziale MEiL w latach 1969 - 1974 
 • Praca doktorska "Optymalizacja trajektorii samolotu w przestrzeni stanu" 
   obroniona w 1977 roku 
 • Habilitacja w 2000 roku: "Metody rachunku wariacyjnego w biomechanice"

Zainteresowania naukowe:

 • mechanika (ogólna i analityczna), 
 • teoria sterowania optymalnego w dynamice pojazdów, samolotów i rakiet 
   (minimalizacja zużycia paliwa) oraz w biomechanice i medycynie 
   (optymalizacja taktyki i techniki ruchu w konkurencjach sportowych, 
   optymalizacja chemioterapii raka),
 • siłownie wiatrowe (zasoby wiatru, aerodynamika i dynamika wirnika, 
   osiągi i drgania turbiny).

Książki

Maroński R.: Siłownie wiatrowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wyd. II, 2022.

Maroński R.: Strategie optymalne w mechanice lotu i biomechanice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, 160 stron.

Okładka_skryptu
Strategie optymalne

Ważniejsze publikacje:

 1. Panasz P., Maroński R.: Commercial airplane trajectory optimization by Chebyshev pseudospectral method. The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LII, No. 1, 2005, pp. 5-19.
 2. Maroński R.: Optimal strategy in chemotherapy for Gompertzian model of cancer growth. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Vol. 10, No. 2, 2008, pp. 81-84.
 3. Rogowski K., Maroński R.: Driving techniques for minimizing fuel consumption during record vehicle competition. The Archive of Mechanical Engineering, vol. LVI, No. 1, 2009, pp.27-35.
 4. Rogowski K., Maroński R.: Optimization of glider’s trajectory for given thermal conditions. The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LVIII, No. 1, 2011,11-25 (oraz http://versita.com/ame - zakładka read).
 5. Maroński R., Rogowski K.: Minimum-time running: a numerical approach. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 13, No. 2, 2011, pp. 83-86. 
 6. Sulikowski P., Maroński R.: Quasi-periodic control technique for minimizing fuel consumption during record vehicle competition. The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LX, 2013, No. 2, pp. 185-197.
 7. Rogowski K., Maroński R.: 2D – CFD analysis of two-bucket Savonius rotor. Wen Zhong Shen (ed.) Proceedings of 2013 International Conference on Aerodynamics of Offshore Wind Energy Systems and Waves (ICOWE 2013), Lyngby, Denmark, 17-19 June 2013, pp. 270-281.
 8. Maroński R., Samoraj P.: Strategy optimization during running over variable slope trace. Selected Problems of Biomechanics of Sport and Rehabilitation (Cz. Urbanik i in., ed.), Vol. II. University of Physical Education, Warsaw 2014, pp. 97-103.
 9. Rogowski K., Maroński R.: CFD computation of the Savonius rotor. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Vol. 53, No. 1, 2015, pp. 37-45. http://www.ptmts.org.pl/jtam/index.php/jtam/issue/view/193
 10. Maroński R., Samoraj P.: Optimal velocity in the race over variable slope trace. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 17, No. 2, 2015, pp. 149-153.
 11. Maroński R.: Optimal strategy in chemotherapy for Malthusian model of cancer growth. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 19, No. 1, 2017, 63-68 
 12. Rogowski K., Hansen M.O.L., Maroński R., Lichota P.: Scale adaptive simulation model for Darrieus wind turbine. Journal of Physics, Conference Series 753, TORQUE 2016.
 13. 3. Rogowski K., Maroński R., Piechna J.: Numerical analysis of a small-size vertical-axis wind turbine performance and averaged flow parameters around the rotor. Archive of Mechanical Engineering, Vol. LXIV, No. 2, 2017, pp. 205-218.
 14. Maroński R.: Aeronautical inspirations in biomechanics. Polish Journal of Sport and Tourism, Vol. 24, 2017, 3-7.
 15. Rogowski K., Hansen M.O.L., Maroński R.: Steady and unsteady analysis of NACA 0018 airfoil in vertical-axis wind turbine. J. of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 56, No 1, 2018, pp. 203-212.
 16. Maroński R.: Is optimal velocity constant during running? Lecture Notes in Networks and Systems 328, (A.Hadamus et al. – eds.) Biomechanics in Medicine, Sport and Biology, Springer AG, Switzerland, 2022, pp. 110-122

Funkcje pełnione z wyboru:

 • Kierownik Zakładu Mechaniki w ITLiMS PW (2002–2018)
 • Członek senackiej komisji ds. Organizacji Uczelni (2008-2016)
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (2020-2024)
 • Członek komisji egzaminacyjnej na Studium Doktoranckie na wydziale MEiL PW (2002–2018)
 • Członek Rady Instytutowej ZNP (1980 r.)
 • Delegat PW na konferencję Elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999 r.)
 • Pełnomocnik dyrektora instytutu i dziekana wydziału ds. sprawozdawczości merytorycznej (1992-2008)
 • Sekretarz generalny i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (1992-2004). Członek zarządu PTB (2004-2016)
 • Członek/członek stowarzyszony sekcji Biomechaniki (1999-2016) i sekcji Dynamiki Układów (2003-2020) przy Komitecie Mechaniki PAN.