Łukasz Lindstedt

Łukasz Lindstedt

dr inż. Łukasz Lindstedt

Adres:
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa pokój NL 326

Telefon: (+48 22) 234 5316,
sekr. fax: (+48 22) 621 5463
E-mail: lukasz.lindstedt@pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej

Adiunkt dydaktyczny 

Wykładane przedmioty

studia dzienne

 • Grafika Inżynierska,  
 • Grafika Inżynierska dla Fizyki 
 • Zapis Konstrukcji CAD 1, 
 • Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE,  
 • Wybrane zastosowania systemów CAD/CAM/CAE

Zainteresowania naukowe

 • Biomechanika
 • Dynamika zderzeń
 • Bezpieczeństwo bierne w wypadkach komunikacyjnych
 • Projektowanie 3D CAD

Publikacje

Spis publikacji

Udział w projektach badawczych

2009-2012

 • Opracowanie metodyki badań i oceny skuteczności urządzeń bezpieczeństwa biernego w samochodach posiadających sztywną ramę, przy wykorzystaniu symulacji komputerowej projekt badawczy KBN/NCN 509 403436- wykonawca. Kierownik projektu dr hab. inż. Marek Matyjewski 

2014-2016

 • „SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA LEKKICH WIROPŁATÓW”. Umowa Nr INNOTECH-K3/IN3/29/227736/NCBR/14, Program „INNOTECH”, Ścieżka programowa IN-TECH.,- wykonawca. Kierownik projektu z PW prof. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz

Pełnione funkcje

Koordynator przedmiotów:

 • Grafika Inżynierska, 
 • Zapis Konstrukcji CAD 1, 
 • Zapis Konstrukcji CAD 2, 
 • Zapis Konstrukcji CAD 3, 
 • Grafika Inżynierska dla Wydziału Fizyki

Propozycje (lub obszary tematyczne) prac dyplomowych

 • Analizy związane z biomechaniką i bezpieczeństwem, 
 • Analiza ryzyka i niezawodności 
 • Projekty konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD 3D

Hobby

 • Historia 
 • Biblistyka 
 • Archeologia