Ogłoszenia dziekanatu

Przyjęcia Dziekana Jaworskiego przeniesione

Przyjęcia Dziekana dr hab. inż. Macieja Jaworskiego, prof. PW zostają przeniesione z 8.08.2019 na dzień  9.08.2019 w godz. 9:30-11:00.

Oferta łącznych prac przejściowej i dyplomowej magisterskiej (stypendium!)

Oferta łącznych prac przejściowej i dyplomowej magisterskiej w projekcie naukowym "Digital operations on droplets embedded into smart microfluidic architectures for application in medical diagnostics and biological research" realizowanym w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

Jesienna sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna 03.09.2019 r. – 14.09.2019 r.

Akcja kwaterunkowa dla nowo Przyjetych Studentów

Akcja kwaterunkowa dla Nowo Przyjętych Studentów

Oferta łącznych prac przejściowej i dyplomowej magisterskiej

W projekcie naukowym: Statistical modeling of turbulent two-fluid flows with interfaces realizowanym w ramach grantu OPUS11 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Informatyka II

Dr inż. Tomasz Wacławczyk, system USOS zwrócił następujące błędy:

Lotnictwo - wybór specjalności

Wszystkich studentów II roku, kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka zapraszamy na spotkanie w sprawie wyboru specjalności, które odbędzie się w Sali A0 w dniu 14.06.br. w godz. 13-15.

Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. dydaktycznych

W dniu 13.06.2019 r. przyjęcia Prodziekana dr hab. Macieja Jaworskiego , prof. PW zostają odwołane

Dodatkowy termin e-kursu "Przysposobienie biblioteczne"

Kurs będzie aktywny w dniach 10-17 czerwca 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach.

Egzaminy z Zaawansowanej Mechaniki Płynów

Egzaminy z Zaawansowanej Mechaniki Płynów w dniach 17 i 26 czerwca 2019 r. rozpoczną się o godz. 10.15

BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL 2 odbędzie się 17-go czerwca 2019 w sali A0 w godzinach 12-14.

Kariera w sektorze kosmicznym - spotkanie z ekspertem z SENER

Biuro Karier PW, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz firma SENER zapraszają na spotkanie dotyczące kariery zawodowej w branży kosmicznej.

Wyniki konkursu stypendialnego na stanowiska stypendystów w projekcie badawczym OPUS-15

W związku z przeprowadzonym konkursem stypendialnym na dwa stanowiska stypendystów w projekcie badawczym OPUS-15 pt. „Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanym przez prof. dra hab. inż. Andrzeja Teodorczyka, uprzejmie informujemy, że stypendystami zostali: mgr inż. Jakub Bachanek oraz mgr inż. Rafał Rogóż

Granty dziekańskie dla młodych naukowców. Zgłoszenia tylko do 7 czerwca!

Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ogłasza konkurs na granty dla młodych naukowców w roku 2019. Przypominamy, że termin upływa 7 czerwca. 

Doktorant/ka do pracy w projekcie badawczym finansowanym przez NCN (OPUS 16)

PhD position in computational fluid dynamics (CFD) to simulate the coupling of acoustics and boundary layer flow

Letnia sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna 13.06.2019 r. – 29.06.2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stypendia naukowe dla doktorantów

W związku z prowadzeniem na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa projektu badawczego OPUS-15 pt. „Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanego przez prof. dra hab. inż. Andrzeja Teodorczyka, poszukuje się dwóch doktorantów do pracy (stypendium) w projekcie.

Projekty badawcze finansowane ze środków NCN

Projekty badawcze finansowane ze środków NCN - aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów: OPUS 17 i PRELUDIUM 17.