WUT Racing

Bolid WUT-3 zaprezentowany

WUT Racing
zjazd odwołany

Z okazji 60 rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa MEiL PW organizujemy zjazd absolwentów i sympatyków. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i programu spotkania będą podane w następnych komunikatach i zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.

WIĘCEJ >>

Studia na wydziale MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

informujemy, że Politechnika Warszawska w dniach 26 marca - 10 kwietnia będzie całkowicie zamknięta dla interesantów.

Informujemy, że rekrutacja dodatkowa na wyjazd Erasmus+ w systemie MEiL jest już otwarta. Data jej zakończenia uległa zmianie na 10 kwietnia 2020.

W związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem oraz zarządzeniem Rektora w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy do 10.04.2020r. informujemy, że egzaminy dyplomowe, które miały odbyć się pod koniec kwietnia, zostają przesunięte. Termin składania papierowej wersji pracy dyplomowej (6 kwietnia) zostaje odwołany.

W załączniku prezentujemy wyniki naboru na wyjazd Erasmusa+. Prosimy postępować zgodnie z harmonogramem na stronie w kwestii komentarzy/odwołań studentów.

informujemy, że Politechnika Warszawska w dniach 18-25 marca zostaje całkowicie zamknięta dla interesantów.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Od 13 marca konsultacje CV, jak i omówienie wyników testu IP121 odbywają się poprzez Skype.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW podjął się zadania opracowania katalogu promującego zespoły prowadzące prace B+R na Politechnice Warszawskiej.

Pomimo trudnej sytuacji CZIiTT PW wciąż pracuje nad tym, by swoje działania uczynić bardziej efektywnymi. Zależy nam na opiniach studentów i doktorantów PW dotyczących inicjatyw biznesowych czy startupów na naszej uczelni, by móc uwzględnić je w naszych przyszłych działaniach.

Q&A z firmą AVL – spotkanie na Skype.

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka rozpoczęła nabór wniosków do Grantów RND IŚGiE 2020. Termin składania wniosków 23 marca 2020 r.

Wydział MEiL
Koła naukowe
Szkoła Orłów na PW logo

Projekty realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL