Możliwości oferowane przez Laboratorium Symulatorów

Dydaktyka:

  • prace przejściowe i dyplomowe z zakresu szeroko rozumianej symulacji.

Projekty badawcze w zakresie:

  • modelowania dynamiki obiektów ruchomych,
  • modelowanie pracy układów sterowania,
  • modelowania pracy systemów pokładowych,
  • testowania systemów pokładowych (hardware i software) w trybie HIL/SIL (hardware/software in the loop),
  • czynników ludzkich (human factor), interfejsów człowiek-maszyna (human-machine interface).